<link rel="stylesheet" href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Roboto:300,400,500,700&display=swap" />
Discord Bot
Login
Clan Badge

1ST.VIETNAM

48
Invite only
Vietnam
5,000
Champion League III 51,518 46,276 0 Always 646 ? ?
Clan Wars
Trophy Pushing

WELCOME TO 1ST.VIETNAM 🇻🇳 🏆🐥 . Clan Chơi Free . Top 50 kick 😂 . Duy nhất tại 1ST.VIETNAM Bay Cúp All Hall . Lên nào ae 🏆⬆️ . WAR 7D : Xét Mem Chốt Cúp Cuối Mùa tại Clan 🏆⬆️5K7. Top 1 ⬆️Co-Ld . No Clan Phụ . ⭐️⭐️⭐️

Reputation 0

Clan Wars
0 Upvote
Clan War League
0 Upvote
Trophy Pushing
0 Upvote
Clan Games
0 Upvote
International
0 Upvote
Donations
0 Upvote
Friendly
0 Upvote
Talkative
0 Upvote