<link rel="stylesheet" href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Roboto:300,400,500,700&display=swap" />
Discord Bot
Login
Clan Badge

1ST.VIETNAM

47
Invite only
Vietnam
5,300
Champion League II 54,767 48,076 0 Always 568 7 540
Clan Wars
Trophy Pushing

Clan 2 : 1ST❤️VIETNAM #2LJ99P2YP / Luật Clan 1ST.VIETNAM: Top cúp 50 Thấp nhất clan kick . Liên Tục Tuyển Mem New Yêu Cầu Đổi Tên Theo Logo Clan : 1ST❤️"Tên" . Thanks All 🏆🇻🇳

Reputation 0

Clan Wars
0 Upvote
Clan War League
0 Upvote
Trophy Pushing
0 Upvote
Clan Games
0 Upvote
International
0 Upvote
Donations
0 Upvote
Friendly
0 Upvote
Talkative
0 Upvote