phố nha trang

Vietnam
Clan Badge
38,101
3,500
29,901
Sur invitation
1
Toujours
324
?
?

✌HAPPY NEW YEAR 2018 .ae choi game vui ve hoa đông co tinh thân đông đôi.đánh war nhiệt huyết. ĐỀ NGHỊ AE DONATE ĐÚNG LÍNH, ĐÚNG SPELL. PHÁT HIỆN AI DONATE BẬY SẼ BỊ KICK OUT. THÂN ! tuyen hall 11 tro biet war

Meilleurs Résultats du Clan

40,022
33,314
10
#QULRCQGU
1
HDV 12
BH 8
198
Ligue Titan I
4,848
1,490
1,069
3,498
1,083
3,412
4,386
15
1
2
186
Ligue Titan I
4,706
?
2,010
?
433
472
?
?
3
146
Ligue Titan II
4,662
?
294
?
1,261
4,220
?
?
4
HDV 12
BH 7
201
Ligue Titan II
4,551
1,408
3,578
3,184
685
4,450
4,582
9
2
5
181
Ligue Titan II
4,494
?
3,664
?
3,581
2,497
?
?
6
157
Ligue Titan II
4,437
?
1,876
?
4,384
5,553
?
?
7
HDV 12
BH 8
214
Ligue Titan II
4,431
1,881
1,818
3,974
1,920
3,364
1,872
13
1
8
209
Ligue Titan II
4,431
?
3,373
?
13,232
8,734
?
?
9
190
Ligue Titan III
4,240
?
3,953
?
3,512
4,164
?
?
10
193
Ligue Titan III
4,214
?
3,114
?
126
288
?
?
11
HDV 12
BH 8
180
Ligue Titan III
4,190
889
4,475
2,333
2,563
3,413
59
0
12
HDV 12
BH 8
192
Ligue Titan III
4,106
1,039
3,572
1,150
158
2,094
8
3
13
151
Ligue Champion I
4,055
?
3,926
?
2,584
4,361
?
?
14
198
Ligue Champion I
3,989
?
3,273
?
1,541
1,226
?
?
15
144
Ligue Champion I
3,901
?
3,078
?
1,868
2,652
?
?
16
HDV 12
BH 8
193
Ligue Champion I
3,876
1,294
3,751
1,121
5,022
3,753
58
14
17
159
Ligue Champion II
3,728
?
2,612
?
3,913
4,866
?
?
18
178
Ligue Champion II
3,591
?
3,223
?
67
67
?
?
19
159
Ligue Champion II
3,511
?
2,667
?
1,063
1,215
?
?
20
134
Ligue Champion III
3,479
?
3,154
?
3,988
6,155
?
?
21
164
Ligue Champion III
3,381
?
1,916
?
276
320
?
?
22
161
Ligue Champion III
3,278
?
2,481
?
565
916
?
?
23
124
Ligue Champion III
3,248
?
2,085
?
288
1,052
?
?
24
111
Ligue Master I
3,072
?
2,854
?
265
1,356
?
?
25
103
Ligue Master I
3,027
?
2,613
?
23,001
17,197
?
?
26
123
Ligue Master II
2,999
?
3,189
?
0
965
?
?
27
174
Ligue Master II
2,973
?
2,441
?
439
690
?
?
28
99
Ligue Master III
2,746
?
2,216
?
360
171
?
?
29
112
Ligue Master III
2,704
?
2,406
?
468
1,212
?
?
30
111
Ligue Master III
2,688
?
2,065
?
165
458
?
?
31
147
Ligue Master III
2,625
?
278
?
5,650
1,110
?
?
32
86
Ligue Master III
2,615
?
2,269
?
12,242
13,919
?
?
33
135
Ligue Cristal I
2,534
?
414
?
563
696
?
?
34
139
Ligue Cristal I
2,507
?
82
?
1,842
1,055
?
?
35
129
Ligue Cristal I
2,446
?
2,349
?
1,004
1,090
?
?
36
122
Ligue Cristal II
2,284
?
361
?
1,888
756
?
?
37
137
Ligue Cristal II
2,249
?
50
?
469
761
?
?
38
82
Ligue Cristal III
2,168
?
2,222
?
98
2,379
?
?
39
63
Ligue Or I
1,906
?
1,870
?
1
1,673
?
?
40
67
Ligue Or II
1,677
?
2,170
?
18
1,169
?
?
41
113
Ligue Or III
1,539
?
1,053
?
803
1,202
?
?
42
93
Ligue Or III
1,509
?
313
?
1,303
624
?
?