BATMAN

Ayto. 9
BH 2
SectorGamer.com
14
Colider
89
709
Liga de Plata II
1,143
50
0
0
0
0
0

Héroes

Tropas

Base del Constructor

Hechizos

Récord del jugador

Liga de Oro I
1,924
50
30
#8J2R0U820