<link rel="stylesheet" href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Roboto:300,400,500,700&display=swap" />
Discord Bot
Login
Clan Badge

¥ Xưng Vương ¥

36
Invite only
Vietnam
1,800
Gold League I 27,733 32,056 0 Always 364 1 277
Clan Wars
Clan War League
Clan Games

Hội lão thành thanh tịnh. clan để war. zalo để tâm sự. các hạ nếu k war vui lòng đừng vào 😔😔😔 chào mừng huynh đệ tỷ muội mọi nơi mọi lứa tuổi mọi trình độ gia nhập ạ 🤗🤗🤗 🎊🎊🎊

Reputation 0

Clan Wars
0 Upvote
Clan War League
0 Upvote
Trophy Pushing
0 Upvote
Clan Games
0 Upvote
International
0 Upvote
Donations
0 Upvote
Friendly
0 Upvote
Talkative
0 Upvote