<link rel="stylesheet" href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Roboto:300,400,500,700&display=swap" />
Discord Bot
Login
Clan Badge

VN CLANS TOP

23
Anyone can join
Vietnam
0
Champion League II 12,797 0 87 Not set 415 1 17
Clan Wars
Clan War League
Friendly Wars

👉VN Clans Top : đĩnh cao 🇻🇳. (Phong độ là nhất thời , đẳng cấp là mãi mãi).👍Chúng tôi là clans số 1 VN về thành tích thắng / bại,tỷ lệ 25 thắng/1 bại. Chuỗi thắng cao nhất 90 trận.🥇🥇🥇

Reputation 0

Clan Wars
0 Upvote
Clan War League
0 Upvote
Trophy Pushing
0 Upvote
Clan Games
0 Upvote
International
0 Upvote
Donations
0 Upvote
Friendly
0 Upvote
Talkative
0 Upvote