<link rel="stylesheet" href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Roboto:300,400,500,700&display=swap" />
Discord Bot Login
Clan Badge

VIỆT NAM LEGEND

50
Invite only
Vietnam
5,000
Champion League I 57,395 46,390 9 Always 72 ? ?
Clan Wars
Trophy Pushing
Friendly Wars

Push and púh(giải đua cup nội bộ hàng tháng,giải nhỏ nhưng tình cảm là chính🏆🏆🏆🏆🏆)

Reputation 0

Clan Wars
0 Upvote
Clan War League
0 Upvote
Trophy Pushing
0 Upvote
Clan Games
0 Upvote
International
0 Upvote
Donations
0 Upvote
Friendly
0 Upvote
Talkative
0 Upvote