หวานเจี้ยบV.1

Thailand
Clan Badge
31,697
3,200
25,604
Invite Only
9
Always
571
?
?

😈พิมพ์ภาษาไทยอย่างสุภาพ😈

Clan Bests

35,461
28,946
37
#8YQ9VVPG
1
TH 12
BH 8
244
Legend League
5,035
3,732
13,350
4,000
2,012
942
482
3
2
2
TH 12
BH 8
227
Titan League I
4,809
1,011
144
4,000
1,834
667
390
66
12
3
TH 12
BH 8
233
Titan League II
4,435
3,031
4,180
4,000
1,870
877
507
86
170
4
TH 12
BH 8
172
Champion League I
3,924
1,127
22
3,825
1,807
0
0
21
4
5
TH 12
BH 7
211
Champion League I
3,905
2,077
3,131
725
0
0
2
2
6
TH 11
BH 7
159
Champion League II
3,769
1,540
1,960
248
112
306
37
1
7
TH 11
BH 8
147
Champion League II
3,739
2,275
2,456
155
216
296
53
1
8
TH 11
BH 8
137
Champion League II
3,733
1,087
2,373
674
156
271
49
0
9
TH 11
BH 8
140
Champion League II
3,683
1,175
1,973
68
196
306
47
4
10
TH 11
BH 8
141
Champion League II
3,646
1,114
1,943
69
206
286
52
1
11
TH 11
BH 8
136
Champion League II
3,638
1,028
2,225
629
183
405
2
0
12
TH 11
BH 8
139
Champion League II
3,597
842
1,774
60
216
306
53
3
13
TH 10
BH 8
128
Champion League II
3,536
1,430
2,331
625
181
233
53
4
14
TH 10
BH 8
126
Champion League III
3,367
1,577
2,164
638
143
273
15
3
15
TH 10
BH 7
145
Champion League III
3,205
899
2,732
1,046
0
35
38
3
16
TH 12
BH 8
194
Master League I
3,189
1,180
2,881
980
0
0
0
0
17
TH 11
BH 8
205
Master League I
3,139
1,969
3,365
2,261
31
0
4
18
18
TH 10
BH 6
143
Master League II
2,923
1,344
2,471
351
0
0
9
7
19
TH 12
BH 8
171
Master League III
2,743
1,086
3,970
1,132
0
0
0
0
20
TH 10
BH 6
143
Master League III
2,723
888
2,138
245
0
0
2
13
21
TH 9
BH 6
101
Master League III
2,691
701
1,235
115
183
153
44
3
22
TH 11
BH 8
128
Crystal League I
2,493
16
3,032
859
0
0
14
23
23
TH 9
BH 7
127
Crystal League II
2,358
89
2,660
732
10
60
9
9
24
TH 10
BH 7
83
Crystal League II
2,330
29
2,252
316
0
0
12
8
25
TH 9
BH 4
115
Crystal League II
2,310
1,833
1,669
248
0
0
24
11
26
TH 9
BH 6
114
Crystal League III
2,122
107
2,214
415
0
0
17
4
27
TH 12
BH 5
105
Crystal League III
2,062
77
2,151
221
0
0
3
41
28
TH 9
BH 6
132
Gold League I
1,936
913
2,396
298
0
0
0
0
29
TH 7
BH 6
65
Silver League I
1,340
109
284
8
40
0
23
8
30
TH 8
BH 7
76
Silver League I
1,276
151
300
8
0
0
8
50
31
TH 6
BH 7
54
Silver League II
1,136
130
383
11
0
0
7
4
32
TH 8
BH 5
77
Silver League II
1,107
42
80
1
0
0
39
81
33
TH 8
BH 5
81
Silver League II
1,082
60
110
2
0
0
69
61
34
TH 6
BH 6
54
Silver League II
1,079
120
313
9
0
20
10
8
35
TH 6
BH 6
53
Silver League II
1,075
255
112
2
0
20
2
15
36
TH 4
BH 3
24
Bronze League I
788
0
942
10
0
0
26
6
37
TH 8
BH 4
61
Bronze League I
782
348
1,320
200
0
0
0
0
38
TH 4
17
Bronze League I
612
1
0
0
0
10
0
0
39
TH 4
BH 3
15
Bronze League II
555
0
441
15
0
0
0
0
40
TH 5
BH 2
22
Unranked
229
251
50
0
0
0
0
0
41
4
Unranked
192
?
0
?
0
0
?
?
42
4
Unranked
124
?
0
?
0
0
?
?