<link rel="stylesheet" href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Roboto:300,400,500,700&display=swap" />
Discord Bot
Login
Clan Badge

Tân Trụ FC

1
Anyone can join
Vietnam
1,000
Unranked 568 604 22 Always 22 0 0

Đời phong ba tìm bạn tri kỉ👍Người ít kỉ chỉ nhận ko cho👎Anh hùngWar lấy *** làm trọng. 💪💪 Kẻ tiểu nhân lấy Bonus làm giàu. Ae chơi z.ze..don't nhiệt tình War hết mình👍👍👍

Clan War League

Reputation 0

Clan Wars
0 Upvote
Clan War League
0 Upvote
Trophy Pushing
0 Upvote
Clan Games
0 Upvote
International
0 Upvote
Donations
0 Upvote
Friendly
0 Upvote
Talkative
0 Upvote