<link rel="stylesheet" href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Roboto:300,400,500,700&display=swap" />
Discord Bot
Login
Clan Badge

THẾ GIỚI ẢO 87

18
Invite only
International
0
Gold League II 14,536 20,062 0 Always 135 ? ?
Clan War League
Donations
Newbie Friendly

ae vào hội chủ yếu vui là chính.ai có lính mạnh thì dont cho nhau ai yếu thì khối.ae ai muốn war thì báo trước để hội còn biết mà xếp war nử****uan trọng là ae làm NV hội đầy đủ là được, thanks ae

Reputation 0

Clan Wars
0 Upvote
Clan War League
0 Upvote
Trophy Pushing
0 Upvote
Clan Games
0 Upvote
International
0 Upvote
Donations
0 Upvote
Friendly
0 Upvote
Talkative
0 Upvote