Sai Gon Legend

Viet Nam
Clan Badge
47,383
4,200
31,467
Invite Only
0
Always
70
0
95

SaiGon Legend Tuyển Men SG nhiệt tình vui vẻ bay cuối mùa 5k8 khuyến khích 200k hoặc 1k2 gems kính mời ae

Clan Bests

62,958
41,578
5
#VPJRJP00
1
TH 12
BH 8
227
Legend League
5,858
1,265
5,599
3,861
1,699
9,920
4,303
55
0
2
TH 12
BH 7
192
Legend League
5,664
1,347
1,035
2,572
282
7,344
8,461
118
9
3
TH 12
BH 5
216
Legend League
5,643
1,797
4,322
2,236
307
7,942
10,191
80
6
4
TH 12
BH 8
213
Legend League
5,592
1,581
3,982
4,061
1,766
430
329
104
5
5
TH 12
BH 8
207
Legend League
5,569
1,191
1,213
4,175
1,484
2,866
4,638
83
6
6
TH 12
BH 7
208
Legend League
5,563
400
13,678
2,890
727
632
6,466
75
7
7
TH 12
BH 8
208
Legend League
5,554
1,712
1,028
2,806
461
1,829
9,489
98
1
8
TH 12
BH 8
210
Legend League
5,542
1,549
3,792
3,240
1,646
4,644
7,131
39
8
9
TH 11
BH 8
201
Legend League
5,477
562
217
4,408
1,653
253
271
0
0
10
TH 12
BH 7
210
Legend League
5,458
1,005
4,726
2,695
743
3,592
7,609
69
8
11
TH 12
BH 8
217
Legend League
5,335
1,724
5,682
4,320
1,976
3,292
9,441
144
6
12
TH 12
BH 7
193
Legend League
5,302
788
1,007
1,590
71
487
198
29
4
13
TH 12
BH 8
212
Legend League
5,244
1,126
3,204
3,044
1,323
784
458
56
0
14
TH 11
BH 6
179
Legend League
5,176
1,054
148
2,565
310
1,398
1,328
66
6
15
TH 12
BH 8
224
Legend League
5,147
1,369
11,752
3,860
1,652
607
4,368
47
2
16
TH 12
BH 8
222
Legend League
5,116
1,960
18,159
3,697
2,093
3,452
2,734
36
7
17
TH 12
BH 8
245
Legend League
5,072
1,191
10,771
3,983
2,071
0
0
157
7
18
TH 12
BH 8
212
Legend League
5,064
1,608
1,759
3,937
1,705
1,903
2,404
60
0
19
TH 12
BH 8
203
Titan League I
4,989
1,385
14,828
3,615
1,673
878
3,467
84
10
20
TH 12
BH 6
232
Titan League I
4,972
1,884
1,015
1,992
241
4,873
472
0
10
21
213
Titan League I
4,930
?
172
3,222
?
643
84
?
?
22
TH 12
BH 8
191
Titan League I
4,858
1,514
82
3,051
911
285
332
39
5
23
TH 12
BH 7
193
Titan League II
4,618
1,382
755
2,376
492
479
1,368
41
4
24
TH 12
BH 8
202
Titan League II
4,548
2,342
6,209
4,051
1,592
649
2,110
22
6
25
TH 12
BH 8
214
Titan League II
4,414
564
1,136
3,365
1,164
123
1,119
32
1
26
TH 12
BH 7
183
Titan League III
4,398
1,052
1,121
2,515
683
146
2,280
17
1
27
TH 12
BH 8
198
Titan League III
4,369
1,263
213
3,504
2,180
68
304
10
1
28
TH 12
BH 8
196
Titan League III
4,342
527
3,552
1,352
686
1,070
4
1
29
TH 12
BH 6
179
Titan League III
4,239
958
1,930
170
3,357
4,444
156
11
30
144
Titan League III
4,205
?
2,426
?
60
736
?
?
31
TH 12
BH 5
153
Champion League I
3,845
2,202
1,502
58
2,280
5,119
44
0
32
187
Champion League III
3,368
?
2,246
?
2,368
160
?
?
33
184
Master League II
2,819
?
940
?
7,415
1,627
?
?
34
118
Gold League I
1,879
?
0
?
2,813
341
?
?