<link rel="stylesheet" href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Roboto:300,400,500,700&display=swap" />
Discord Bot
Login
Clan Badge

Sai Gon Beer

49
Invite only
Vietnam
5,000
Champion League I 56,014 47,823 5 Always 871 10 338
Clan Wars
Clan War League
Clan Games

hãy đến với chúng tôi, các bạn được uống bia thoải mái. clan chuyên war elite 50 và hàng tháng tổ chức bay giải nội bộ. chào mừng ae đến với saigonbeer ae ****b sdt leader hoang84 0905327665

Reputation 0

Clan Wars
0 Upvote
Clan War League
0 Upvote
Trophy Pushing
0 Upvote
Clan Games
0 Upvote
International
0 Upvote
Donations
0 Upvote
Friendly
0 Upvote
Talkative
0 Upvote