<link rel="stylesheet" href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Roboto:300,400,500,700&display=swap" />
Discord Bot Login
Clan Badge

Sai Gon Beer

34
Invite only
Vietnam
1,300
Champion League II 48,928 41,910 7 Always 824 10 326
Clan Wars
Clan War League
Clan Games

hãy đến với chúng tôi, các bạn được uống bia thoải mái. clan chuyên war elite 50 và hàng tháng tổ chức bay giải nội bộ. chào mừng ae đến với saigonbeer ae ****b sdt leader hoang84 0905327665

Reputation 0

Clan Wars
0 Upvote
Clan War League
0 Upvote
Trophy Pushing
0 Upvote
Clan Games
0 Upvote
International
0 Upvote
Donations
0 Upvote
Friendly
0 Upvote
Talkative
0 Upvote