<link rel="stylesheet" href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Roboto:300,400,500,700&display=swap" />
Discord Bot
Login
Clan Badge

NHA TRANG VUI 2

10
Anyone can join
Vietnam
3,000
Master League III 17,837 16,347 0 Always 574 ? ?
Clan Wars
Clan War League
Clan Games

family: Nha Trang Vui 3 (#290UURV0C), Nha Trang Vui 4 (#2PVPYJGU0). Vào clan là phải đi war, ai bỏ war kick (dù thắng hay thua, bận thì đánh sớm, thiếu hero thì đánh thấp). Ai ít onl có thể qua clan Nha Trang Vui 4 chơi, tới tháng có huy chương free.

Reputation 0

Clan Wars
0 Upvote
Clan War League
0 Upvote
Trophy Pushing
0 Upvote
Clan Games
0 Upvote
International
0 Upvote
Donations
0 Upvote
Friendly
0 Upvote
Talkative
0 Upvote