<link rel="stylesheet" href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Roboto:300,400,500,700&display=swap" />
Discord Bot
Login
Clan Badge

KINH ĐÔ Q11

12
Invite only
Vietnam
1,300
Crystal League III 7,821 9,325 0 Always 284 ? ?

Ae vô hội chúng tôi sẽ đôn quân đầy đủ nha..☺️☺️Ae vào hội thì mong ko nói tục chửi bậy nhé..Hội đang tuyển thêm thành viên chịu online..😍😍Xin Ae giới thiệu thông tin tên tuổi cho mn biết. ko lừa đảo😊😊Xin cảm ơn😎😎

Reputation 0

Clan Wars
0 Upvote
Clan War League
0 Upvote
Trophy Pushing
0 Upvote
Clan Games
0 Upvote
International
0 Upvote
Donations
0 Upvote
Friendly
0 Upvote
Talkative
0 Upvote