<link rel="stylesheet" href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Roboto:300,400,500,700&display=swap" />
Discord Bot
Login
Clan Badge

HaNoi.VN

46
Invite only
Vietnam
3,000
Champion League II 45,244 40,049 1 Always 556 ? ?
Clan Wars
Clan War League
Trophy Pushing

clan HaNoi.Vn chào đón tất cả ae trên mọi miền đất nuớc.Thân ái.Đoàn kết. Tôn trọng lẫn nhau. Ae nào lính max hall 12 mới dont ae. Vào war đèn xanh. Off war đèn đỏ. Trò chơi hội 1 acc tối thiểu 1500 điểm. Cofacasam2948. Tks!

Reputation 0

Clan Wars
0 Upvote
Clan War League
0 Upvote
Trophy Pushing
0 Upvote
Clan Games
0 Upvote
International
0 Upvote
Donations
0 Upvote
Friendly
0 Upvote
Talkative
0 Upvote