<link rel="stylesheet" href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Roboto:300,400,500,700&display=swap" />
Discord Bot
Login
Clan Badge

Hai Duong Happy

49
Anyone can join
Vietnam
2,200
Master League I 37,354 34,271 0 Always 735 9 467
Clan Wars
Clan War League
Clan Games

Đời chơi game lấy anh em làm tri kỉ ~~~~ Người ít kỉ chỉ nhận mà không cho ~~~ Anh hùng war lấy ⭐️ làm quan trọng ~~~ Kẻ tiểu nhân lấy Bonus làm giàu. fb clan là: Clash Of Clan_Haiduonghappy , chung tay vì 1 cl

Reputation 0

Clan Wars
0 Upvote
Clan War League
0 Upvote
Trophy Pushing
0 Upvote
Clan Games
0 Upvote
International
0 Upvote
Donations
0 Upvote
Friendly
0 Upvote
Talkative
0 Upvote