<link rel="stylesheet" href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Roboto:300,400,500,700&display=swap" />
Discord Bot
Login
Clan Badge

FC.No1

1
Anyone can join
Vietnam
0
Unranked 631 77 25 Twice a week 60 ? ?

chào mừng ae đến vs clan mik là ae hòa đồng ko nói tục giúp clan mạnh hơn👏

Clan War League

Reputation 0

Clan Wars
0 Upvote
Clan War League
0 Upvote
Trophy Pushing
0 Upvote
Clan Games
0 Upvote
International
0 Upvote
Donations
0 Upvote
Friendly
0 Upvote
Talkative
0 Upvote