<link rel="stylesheet" href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Roboto:300,400,500,700&display=swap" />
Discord Bot Login
Clan Badge

DRAGON WARRIORS

13
Invite only
United States of America
2,000
Champion League III 24,445 24,216 3 Twice a week 426 ? ?
Clan Wars
Clan War League
Clan Games

Anh vô cùng xin lỗi vì đã trút tất cả sự tức giận và thất vọng lên em. Đó là điều khủng khiếp nhất anh từng làm và anh chân thành xin lỗi em về tất cả mọi thứ. Xin hãy tha thứ cho anh. Kỷ niệm 2017-2021, 100nkôwên🙏 Từng âu, yêu,đau, đắng. Vẫn yêu em

Reputation 0

Clan Wars
0 Upvote
Clan War League
0 Upvote
Trophy Pushing
0 Upvote
Clan Games
0 Upvote
International
0 Upvote
Donations
0 Upvote
Friendly
0 Upvote
Talkative
0 Upvote