<link rel="stylesheet" href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Roboto:300,400,500,700&display=swap" />
Discord Bot
Login
Clan Badge

Chien Than 2

41
Anyone can join
Vietnam
3,000
Master League II 43,945 39,338 0 Always 602 ? ?
Clan War League
Clan Games
Donations

Thân chào ae tứ hải vai huynh đệ đến chiến Thần 2 hội !!! tiêu chí của hội là giải trí,giao lưu vui vẻ.nhiệt tình.war chất lượng.liên tục.ae hoà đồng không phân biệt lớn nhỏ. chúc ae có giây **** thư giản vui vẻ. THÂN!,, Xin Chào Ae Hải Dương nha!

Reputation 0

Clan Wars
0 Upvote
Clan War League
0 Upvote
Trophy Pushing
0 Upvote
Clan Games
0 Upvote
International
0 Upvote
Donations
0 Upvote
Friendly
0 Upvote
Talkative
0 Upvote