<link rel="stylesheet" href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Roboto:300,400,500,700&display=swap" />
Discord Bot
Login
Clan Badge

Binh Duong

49
Invite only
Vietnam
1,200
Master League I 50,043 37,997 1 Always 681 ? ?
Farming
Underdog
Relaxed

Clan Bình Dương nơi hội tụ những trai tài gái sắc,và những sát thủ war clan dnt lính nhiệt tình và war hết mình,và tình yêu thì rất chung tình 💕💕💕💕😝😝😝😝

Reputation 0

Clan Wars
0 Upvote
Clan War League
0 Upvote
Trophy Pushing
0 Upvote
Clan Games
0 Upvote
International
0 Upvote
Donations
0 Upvote
Friendly
0 Upvote
Talkative
0 Upvote