<link rel="stylesheet" href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Roboto:300,400,500,700&display=swap" />
Discord Bot Login
Clan Badge

AE BACTRUNGNAM

26
Invite only
Vietnam
4,200
Champion League III 31,382 33,893 1 Always 607 3 266
Clan War League
Clan Games

vì một tập thể clan BẮC TRUNG NAM hùng mạnh. Rất mong toàn anh em luôn nhiệt tình donte lính fam cũng như linh war cho nhau. Clan tuyển hall 9 hall 10 war liên tục, clan không tiếp khách du lịch và những thành viên co tính tự kỷ chúc ae clan skhpt

Reputation 0

Clan Wars
0 Upvote
Clan War League
0 Upvote
Trophy Pushing
0 Upvote
Clan Games
0 Upvote
International
0 Upvote
Donations
0 Upvote
Friendly
0 Upvote
Talkative
0 Upvote