<link rel="stylesheet" href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Roboto:300,400,500,700&display=swap" />
Discord Bot
Login
Clan Badge

AE đam mê

24
Anyone can join
Vietnam
3,500
Champion League III 38,755 30,440 4 Always 193 ? ?
Clan War League
Trophy Pushing
Competitive

chào mừng ae đến với clan AE đam mê! xin mời những pro tay to vào xây phát triện hội, có even vé vàng war7 khích lệ tinh thần cho ae gắn bó. clan có acc dnt lính chi ae. lh (+81) 70-8388-6368🐓 zaloo!

Reputation 0

Clan Wars
0 Upvote
Clan War League
0 Upvote
Trophy Pushing
0 Upvote
Clan Games
0 Upvote
International
0 Upvote
Donations
0 Upvote
Friendly
0 Upvote
Talkative
0 Upvote