مردان خشن ***

Iran, Islamic Republic of
Clan Badge
33,764
3,000
30,124
Closed
3
Always
215
5
142

سلام دوستان امیدوارم در کنار هم کلن قوی بسازیم در کنار دوستی های پایدار.قوانین کلن :رعایت ادب.پر کردن رک دوستان.زدن وار سر وقت اینجا هم کلن خودتونه رعایت احترام

Clan Bests

43,660
32,652
17
#YGCGLU98
1
TH 12
BH 8
218
Titan League II
4,478
849
2,308
3,864
1,757
0
0
24
0
2
220
Titan League II
4,415
?
2,625
?
3,304
1,371
?
?
3
TH 12
BH 8
219
Titan League III
4,181
1,064
8
4,031
4,170
184
889
6
2
4
162
Titan League III
4,114
?
2,687
?
11,864
8,686
?
?
5
185
Titan League III
4,111
?
2,611
?
3,462
1,492
?
?
6
128
Champion League I
4,015
?
1,749
?
2,122
2,658
?
?
7
TH 12
BH 8
207
Champion League I
3,948
961
689
4,000
3,460
0
0
0
0
8
183
Champion League I
3,802
?
3,199
?
14,327
2,581
?
?
9
TH 11
BH 8
199
Champion League III
3,482
767
4,027
980
2,947
2,664
24
5
10
167
Champion League III
3,377
?
3,636
?
1,291
1,774
?
?
11
167
Champion League III
3,367
?
3,238
?
113
687
?
?
12
TH 10
BH 7
159
Champion League III
3,307
911
2,530
845
0
67
4
1
13
184
Champion League III
3,260
?
2,171
?
3,105
4,351
?
?
14
128
Champion League III
3,230
?
3,063
?
2,431
5,036
?
?
15
201
Champion League III
3,228
?
3,446
?
150
590
?
?
16
117
Champion League III
3,220
?
2,389
?
2,973
6,218
?
?
17
146
Master League I
3,191
?
2,610
?
497
1,828
?
?
18
181
Master League I
3,188
?
2,623
?
1,300
1,102
?
?
19
123
Master League I
3,156
?
2,889
?
922
3,838
?
?
20
107
Master League I
3,149
?
2,070
?
3,158
2,780
?
?
21
TH 11
BH 7
173
Master League I
3,036
879
2,707
981
2,619
1,460
0
0
22
TH 11
BH 5
151
Master League II
2,968
386
1,789
127
111
101
0
0
23
140
Master League II
2,947
?
2,856
?
572
317
?
?
24
154
Master League II
2,942
?
3,168
?
4,562
5,787
?
?
25
TH 10
BH 4
137
Master League II
2,865
848
2,174
32
289
414
0
0
26
140
Master League III
2,782
?
3,228
?
12,893
14,179
?
?
27
149
Master League III
2,763
?
2,421
?
505
534
?
?
28
107
Master League III
2,710
?
1,977
?
1
102
?
?
29
114
Master League III
2,644
?
2,707
?
643
402
?
?
30
109
Master League III
2,619
?
2,424
?
2,182
2,625
?
?
31
134
Master League III
2,601
?
2,261
?
1,368
761
?
?
32
TH 11
BH 7
183
Crystal League I
2,599
829
3,385
477
423
609
18
18
33
131
Crystal League I
2,590
?
2,158
?
557
555
?
?
34
150
Crystal League I
2,563
?
2,507
?
732
643
?
?
35
TH 9
BH 6
114
Crystal League I
2,534
455
1,989
231
0
62
31
11
36
TH 10
BH 7
128
Crystal League II
2,387
608
2,417
697
20
66
12
0
37
123
Crystal League II
2,354
?
2,866
?
0
0
?
?
38
146
Crystal League III
2,062
?
2,799
?
0
59
?
?
39
95
Crystal League III
2,007
?
2,717
?
814
785
?
?
40
53
Silver League II
1,175
?
350
?
0
0
?
?
41
41
Silver League II
1,084
?
1,156
?
2
1,291
?
?
42
27
Silver League II
1,006
?
702
?
0
372
?
?