مردان خشن ***

International
Clan Badge
34,711
4,200
30,307
Closed
0
Unknown
222
5
150

سلام دوستان امیدوارم در کنار هم کلن قوی بسازیم در کنار دوستی های پایدار.قوانین کلن :رعایت ادب.پر کردن رک دوستان.زدن وار سر وقت اینجا هم کلن خودتونه رعایت احترام. ماشین.کشتی هوایی.سنگ.انداز فقط وقت وار پر میشه.زر زر رک ندین.نامه تمام😤😤

Clan Bests

43,660
32,652
17
#YGCGLU98
1
TH 12
BH 8
222
Legend League
5,698
849
2,802
4,416
1,757
1,427
474
24
0
2
221
Titan League I
4,877
?
2,677
?
1,070
626
?
?
3
188
Titan League III
4,156
?
3,392
?
2,197
1,128
?
?
4
TH 11
BH 8
205
Champion League I
4,081
767
4,264
980
10,859
5,619
24
5
5
134
Champion League I
3,976
?
2,616
?
0
0
?
?
6
135
Champion League I
3,890
?
3,129
?
3,326
5,835
?
?
7
135
Champion League II
3,704
?
2,460
?
2,344
4,798
?
?
8
TH 10
188
Champion League II
3,639
521
3,916
?
0
66
41
29
9
125
Champion League II
3,586
?
2,865
?
0
96
?
?
10
168
Champion League II
3,549
?
3,139
?
230
230
?
?
11
183
Champion League II
3,505
?
2,649
?
1,872
2,385
?
?
12
185
Champion League III
3,403
?
2,200
?
527
1,157
?
?
13
139
Champion League III
3,363
?
2,883
?
165
372
?
?
14
TH 10
BH 7
135
Champion League III
3,350
308
2,744
667
166
403
12
2
15
168
Champion League III
3,276
?
2,899
?
1,211
1,113
?
?
16
171
Champion League III
3,252
?
3,528
?
0
229
?
?
17
TH 11
BH 6
139
Master League I
3,194
1,480
2,394
473
37
445
2
2
18
137
Master League I
3,148
?
2,593
?
351
448
?
?
19
129
Master League I
3,085
?
1,992
?
411
666
?
?
20
119
Master League I
3,069
?
1,909
?
0
0
?
?
21
143
Master League I
3,049
?
2,301
?
68
35
?
?
22
157
Master League II
2,976
?
3,368
?
3,047
3,849
?
?
23
172
Master League II
2,941
?
3,344
?
121
201
?
?
24
100
Master League II
2,923
?
2,053
?
0
0
?
?
25
155
Master League II
2,898
?
2,892
?
0
35
?
?
26
116
Master League II
2,897
?
2,330
?
0
248
?
?
27
TH 10
BH 4
146
Master League II
2,851
848
2,389
32
278
1,169
0
0
28
117
Master League III
2,752
?
2,054
?
38
660
?
?
29
138
Master League III
2,683
?
2,334
?
746
447
?
?
30
109
Master League III
2,664
?
3,051
?
0
67
?
?
31
151
Master League III
2,603
?
3,510
?
11,284
4,413
?
?
32
117
Master League III
2,600
?
2,137
?
0
0
?
?
33
103
Crystal League I
2,531
?
1,677
?
0
123
?
?
34
124
Crystal League II
2,206
?
2,276
?
0
65
?
?
35
127
Crystal League III
2,199
?
2,756
?
38
0
?
?
36
126
Crystal League III
2,197
?
1,777
?
0
0
?
?
37
TH 10
BH 7
129
Crystal League III
2,156
608
2,388
697
75
66
12
0
38
146
Crystal League III
2,142
?
3,047
?
1,668
1,268
?
?
39
114
Crystal League III
2,135
?
2,089
?
0
92
?
?
40
104
Crystal League III
2,123
?
2,147
?
121
0
?
?
41
61
Crystal League III
2,114
?
1,640
?
0
67
?
?
42
TH 8
96
Crystal League III
2,001
105
1,483
?
0
0
45
50
43
TH 10
BH 6
123
Gold League II
1,688
666
2,559
293
980
457
68
29
44
91
Gold League III
1,571
?
1,954
?
0
30
?
?
45
86
Gold League III
1,414
?
50
?
37
103
?
?