<link rel="stylesheet" href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Roboto:300,400,500,700&display=swap" />
Bot Discord Đăng nhập

Song Ngư

VIP
NC 8
BH 6
Việt Nam
Hội Tụ Fomer
30
Huynh trưởng
76 73 Giải đấu Bạc I 1,394 2,187 0 76 17 2 760
Hội Chiến
Căn cứ Thợ xây
Kiếm tài nguyên
English Tiếng Việt

Mô tả

Người phiên dịch Clash of Stats sang Tiếng Việt, fan Lớp học Mật Ngữ, và là người chơi Brawl Stars lâu năm '_'

FUN FACT: Số Ngọc bạn nhận được thông qua loại bỏ chướng ngại vật KHÔNG HỀ NGẪU NHIÊN, nhưng nó lại tuân theo vòng lặp này: 6, 0, 4, 5, 1, 3, 2, 0, 0, 5, 1, 0, 3, 4, 0, 0, 5 , 0, 1 và 0.

Các liên kết người dùng:

Danh tiếng 0

Hội Chiến
0 Upvote
Giải đấu Hội Chiến
0 Upvote
Thu thập Chiến tích
0 Upvote
Trò chơi Hội
0 Upvote
Thiết kế Căn cứ
0 Upvote
Đóng góp năng nổ
0 Upvote
Hoạt động mỗi ngày
0 Upvote
Thân thiện
0 Upvote

Người chơi này đã chọn đặt Lịch sử Hội của họ ở chế độ riêng tư.