Taiwan
keyboard_arrow_down
filter_list
trending_uptrending_downtrending_uptrending_down Global
trending_uptrending_down
1trending_flat
214
FF.ff
#R29V08YU
6,387
26114
25trending_up
6,065
7,356trending_flat
zoom_in
2trending_flat
208
刁蛮妞
#YRQVYR0Q
6,345
2777
98trending_up
9,304
2,350trending_flat
zoom_in
3trending_flat
192
66&suzy
#2CQURGL8
6,285
2538
1,275
68,975trending_flat
zoom_in
4trending_flat
188
__EC22886__
#G9LGVU22
6,266
2233
11,941
847trending_flat
zoom_in
5trending_up
211
牧之 咕噜咕噜
#QLLVV82Y
6,252
2729
14,531
287trending_flat
zoom_in
6trending_down
234
哲銓.
#2RRRUPP2
6,220
28414
7,439
4,515trending_flat
zoom_in
7trending_flat
200
Joseph
#982VRY0R
6,203
19911
19,550
20trending_flat
zoom_in
8trending_up
199
哈尼。哈妮
#RPQP2GYQ
6,185
2133
13,685
436trending_flat
zoom_in
9trending_down
187
濫砍
#CR22CYU
6,178
1945
10,393
1,576trending_flat
zoom_in
10trending_flat
196
Fresh Pockets
#9CCVVY9G
6,171
18014
13,793
417trending_flat
zoom_in
11trending_flat
226
神劍魔刀
#2Y8V8PGVU
6,156
2358
5,457
9,215trending_flat
zoom_in
12trending_flat
212
benny
#QJYPGL0R
6,144
2007
8,421
3,214trending_flat
zoom_in
13trending_up
212
SAHARA BABE
#GGPJLGG8
6,126
2227
14,090
351trending_flat
zoom_in
14trending_up
209
阿全的窝
#22YPLRQJY
6,119
2264
2,766
28,801trending_flat
zoom_in
15trending_up
211
薇芯のdream
#89R2RPR8U
6,110
3283
8,530
3,096trending_flat
zoom_in
16trending_up
244
不要問為什麼
#Q8GGQ2VG
6,110
2575
5,026
10,823trending_flat
zoom_in
17trending_up
193
wo meo mince
#LPPC89P9
6,105
2479
7,995
3,758trending_flat
zoom_in
18trending_down
206
毒菇珍珠堡
#VCUU9VUR
6,100
3211
1,644
53,725trending_flat
zoom_in
19trending_up
164
Allen
#2GV8U0QY
6,091
3073
2,235
37,989trending_flat
zoom_in
20trending_up
210
小蓁蓁
#8GCJP8RG
6,088
2176
2,777
28,652trending_flat
zoom_in
21trending_up
181
✨世偉✨
#L2JG8P2Y
6,088
2254
9,539
2,163trending_flat
zoom_in
22trending_flat
190
Estonia chr
#RQRGV2Y9
6,087
2898
9,303
2,353trending_flat
zoom_in
23trending_down
183
世紀帝國
#20CVL90Q8
6,086
1746
6,966
5,298trending_flat
zoom_in
24trending_down
189
Con Ma Tuý
#GCUYC0CL
6,085
3529
4,640
12,549trending_flat
zoom_in
25trending_flat
215
戰神
#2YR9LUV9
6,075
2144
7,075
5,091trending_flat
zoom_in
26trending_flat
208
幽都
#G202RQ0Q
6,066
2096
6,383
6,578trending_flat
zoom_in
27trending_flat
183
Coolvilla
#2L9G9PVQ
6,057
32311
5,577
8,803trending_flat
zoom_in
28trending_up
193
★超究武神霸斬★
#2YU8Q9YU
6,040
2918
5,520
8,996trending_flat
zoom_in
29trending_down
165
恶魔的领域
#GGQ80Y8J
6,039
2988
3,330
21,914trending_flat
zoom_in
30trending_down
222
bebebone
#LC02VJ9Q
6,028
1805
7,204
4,891trending_flat
zoom_in
31trending_down
186
Eunice
#88JLCL22
6,020
17811
11,403
1,057trending_flat
zoom_in
32trending_flat
188
focker
#CQ8C8U0
6,012
1599
2,590
31,456trending_flat
zoom_in
33trending_up
242
Asa
#PL2V8Q2G
5,989
1667
6,317
6,741trending_flat
zoom_in
34trending_down
212
ㄗㄘㄘㄎㄊㄘ
#YJQJ0909
5,987
2866
8,995
2,631trending_flat
zoom_in
35trending_up
189
Awan
#2YGCLUUVU
5,984
20610
5,345
9,594trending_flat
zoom_in
36trending_down
187
東風我要碰〜
#QRG2QU00
5,974
18710
1,423
62,229trending_flat
zoom_in
37trending_up
178
lol
#8P82GQ2QP
5,956
1945
3,663
18,864trending_flat
zoom_in
38trending_up
206
✨~楓~✨
#9JVJR0J9
5,955
3354
7,772
4,066trending_flat
zoom_in
39trending_down
223
東方七俠
#GY0LY8Y9
5,949
15410
3,824
17,547trending_flat
zoom_in
40trending_down
206
宸皓部隊
#2Y0YYGVQC
5,945
1914
9,488
2,199trending_flat
zoom_in
41trending_up
197
CHW
#YJUCJRVU
5,943
13213
8,008
3,741trending_flat
zoom_in
42trending_down
210
双灵龍葵
#8CJJ22RR
5,934
1886
6,546
6,223trending_flat
zoom_in
43trending_up
251
❤️蛙洗⭐️ping⭐️屏
#289RPCP98
5,923
2507
2,884
27,137trending_flat
zoom_in
44trending_flat
215
zzzz
#CPL8GC08
5,923
2495
9,007
2,622trending_flat
zoom_in
45trending_flat
214
Joanna
#UCPRPLVU
5,920
2187
3,171
23,645trending_flat
zoom_in
46trending_down
202
冠瑜
#9VVCP9L8
5,920
2884
1,886
46,264trending_flat
zoom_in
47trending_up
200
PoTung12345gb
#LLJVYJUC
5,916
2066
3,024
25,328trending_flat
zoom_in
48trending_down
234
Ho.KK
#P2PV8QUY
5,903
2006
5,473
9,159trending_flat
zoom_in
49trending_up
220
nabow0507
#PG8JCCYJ
5,901
1803
13,096
543trending_flat
zoom_in
50trending_up
184
瑞克村
#QYQVQVQ0
5,897
2160
3,891
17,058trending_flat
zoom_in
51trending_up
209
自由之翼
#LQJL89QV
5,892
21711
8,818
2,806trending_flat
zoom_in
52trending_down
227
a0518fan
#8820GLYG
5,891
1876
8,369
3,275trending_flat
zoom_in
53trending_down
211
Joy291
#LL9QLYL8
5,885
1989
3,453
20,712trending_flat
zoom_in
54trending_down
181
百龍部落
#8QLJYR2V8
5,881
2430
6,286
6,813trending_flat
zoom_in
55trending_flat
208
蓁城
#9CLUGP00
5,877
1894
2,111
40,687trending_flat
zoom_in
56trending_flat
185
mr win
#Y8VU8G
5,875
1206
3,961
16,581trending_flat
zoom_in
57trending_down
207
≫HaWk EyE≪
#CQLR9LY2
5,871
2777
2,239
37,913trending_flat
zoom_in
58trending_up
183
玉皇大帝
#9RR998UJ
5,869
1510
1,304
67,528trending_flat
zoom_in
59trending_flat
183
mr tom
#JJ2CLL2P
5,869
2196
8,320
3,342trending_flat
zoom_in
60trending_up
156
虛實XuShi
#8YQP22UGG
5,864
3000zoom_in
61trending_up
187
麻吉
#GCQCQ2UR
5,863
2204
2,430
34,210trending_flat
zoom_in
62trending_up
208
TearsInSky
#YJUPQYQC
5,860
2202
95
233,541trending_flat
zoom_in
63trending_up
184
Kyubi™✨
#2LV0LUYG
5,858
27310
3,099
24,452trending_flat
zoom_in
64trending_up
208
茉莉絲蕾考蓓
#28GQQVUU
5,857
1445
3,064
24,834trending_flat
zoom_in
65trending_up
191
QQ
#JYLLY820
5,856
12014
4,847
11,569trending_flat
zoom_in
66trending_up
199
✌️✌️✌️竹豐⭐️⭐️⭐️
#RLQJ2YV0
5,856
2137
1,316
67,009trending_flat
zoom_in
67trending_down
204
[^]錢胖[^]
#LLUJYUCG
5,856
3255
4,487
13,318trending_flat
zoom_in
68trending_up
178
KING
#8YG9RUQR8
5,854
2014
1,220
71,732trending_flat
zoom_in
69trending_down
189
***£ORD [email protected]£1***
#28UV8PCPY
5,853
25810
8,407
3,225trending_flat
zoom_in
70trending_up
168
手頭比肛門緊
#GCP2G8J2
5,847
1444
517
131,307trending_flat
zoom_in
71trending_down
212
robi62072
#9LJJGY2G
5,842
3113
9,488
2,200trending_flat
zoom_in
72trending_down
181
GORO's
#28VRP2JV
5,839
19410
3,219
23,074trending_flat
zoom_in
73trending_down
206
SK II
#VCR8V988
5,839
1489
6,525
6,274trending_flat
zoom_in
74trending_up
206
快樂村
#Y2GRCV82
5,832
1824
2,203
38,638trending_flat
zoom_in
75trending_up
207
IMPACT*
#2QQLCL00
5,829
2393
3,883
17,112trending_flat
zoom_in
76trending_up
163
Santo Chang 鄭善多
#22GJV80CV
5,828
1553
2,813
28,093trending_flat
zoom_in
77trending_down
221
奪命金雞
#29UV2URU
5,826
1116
6,964
5,302trending_flat
zoom_in
78trending_up
195
速戰速決
#8L0J9CRR2
5,824
1863
4,587
12,815trending_flat
zoom_in
79trending_down
193
請叫我哥
#22C2PGP
5,824
1954
5,408
9,374trending_flat
zoom_in
80trending_up
219
魔流劍風之痕
#CPV0LY08
5,818
2544
1,210
72,274trending_flat
zoom_in
81trending_up
194
究極黑龍
#VUG09RRQ
5,816
2804
5,737
8,268trending_flat
zoom_in
82trending_down
164
Chateau Lo
#80Q8RCP89
5,815
2711
8,086
3,633trending_flat
zoom_in
83trending_down
176
villa
#VCVV00J
5,812
19311
2,039
42,384trending_flat
zoom_in
84trending_down
174
almuhairi
#LGCJPQC9
5,812
1581
4,586
12,820trending_flat
zoom_in
85trending_down
196
無敵安內
#2LGQUR0VY
5,810
19810
1,761
49,946trending_flat
zoom_in
86trending_up
193
Eric_Hsu
#U0LU9280
5,809
1892
5,053
10,721trending_flat
zoom_in
87trending_down
176
JLIN❤️❤️❤️
#CGJ2QPCP
5,808
1508
378
153,723trending_flat
zoom_in
88trending_down
217
anny
#LRJ9U2GP
5,806
14810
7,375
4,627trending_flat
zoom_in
89trending_down
172
不要打我!
#8YGY2GUYG
5,805
3215
1,172
74,334trending_flat
zoom_in
90trending_down
230
健忘的鳥來伯
#QL92QVLQ
5,805
1257
3,271
22,494trending_flat
zoom_in
91trending_up
220
123456789
#L2LQUL08
5,797
10118
10,003
1,820trending_flat
zoom_in
92trending_up
182
台灣戰神
#2VCJQYP2P
5,793
1947
2,251
37,655trending_flat
zoom_in
93trending_up
180
玖伍貳柒
#QGGPQ2GY
5,786
985
7,738
4,109trending_flat
zoom_in
94trending_down
210
一生完
#CV29YLYG
5,785
2054
1,930
45,048trending_flat
zoom_in
95trending_down
199
小西
#G8JLLCUP
5,785
1885
2,904
26,865trending_flat
zoom_in
96trending_up
168
無敵狂刀
#PUQQ2GV9
5,781
19915
3,617
19,260trending_flat
zoom_in
97trending_up
189
青田蕃茄
#22PU8QQP
5,774
25110
2,552
32,086trending_flat
zoom_in
98trending_up
169
GG瑀
#28V8CULPQ
5,768
3348
523
130,446trending_flat
zoom_in
99trending_down
193
假面騎士
#QJP2YJYU
5,768
1784
11,898
862trending_flat
zoom_in
100trending_down
202
大帝
#2Q2JUYYQQ
5,765
1843
6,239
6,909trending_flat
zoom_in
101trending_down
193
bugima
#2VP0G09
5,759
16410
7,848
3,955trending_flat
zoom_in
102trending_down
187
Antonio Wang
#VJQGV00J
5,759
1308
5,760
8,199trending_flat
zoom_in
103trending_up
198
大R
#R8UQLUCY
5,756
1606
3,146
23,912trending_flat
zoom_in
104trending_up
221
*_藍天白雲_*
#JQJU8RQV
5,755
1475
7,561
4,345trending_flat
zoom_in
105trending_down
196
TzuHsuan#3570
#LLRRPLC8
5,753
1766
1,204
72,605trending_flat
zoom_in
106trending_up
213
英雄有夢之大碗肉羹麵
#GU0JQPQ
5,752
3071
1,463
60,525trending_flat
zoom_in
107trending_down
208
TeddyBear
#LLVYP8QJ
5,752
17212
6,787
5,689trending_flat
zoom_in
108trending_up
211
奔逸絕塵
#99UR8G8Y
5,751
2936
5,052
10,725trending_flat
zoom_in
109trending_down
210
一家
#22VG2PYRG
5,749
1274
1,928
45,108trending_flat
zoom_in
110trending_down
237
yoyo
#998V9V8V
5,746
1863
4,616
12,678trending_flat
zoom_in
111trending_up
205
王子麵
#2G00RJQQ
5,742
1115
5,828
7,987trending_flat
zoom_in
112trending_down
189
浮光掠影
#UG2U0ULG
5,741
2267
2,802
28,269trending_flat
zoom_in
113trending_up
202
Spencer
#G9U0QGVR
5,741
1127
5,109
10,504trending_flat
zoom_in
114trending_up
188
marr
#LCPYCGCG
5,740
1232
3,380
21,427trending_flat
zoom_in
115trending_down
205
屁它
#J0UCRVQV
5,739
1378
10,016
1,815trending_flat
zoom_in
116trending_down
208
Mr.Joker
#YUC82CUU
5,736
1388
89
235,812trending_flat
zoom_in
117trending_up
192
007
#LG9QUYU8
5,735
1496
4,254
14,641trending_flat
zoom_in
118trending_down
167
Luo
#2GQVV2P
5,733
1918
3,827
17,517trending_flat
zoom_in
119trending_down
220
天天
#QLRVJP2R
5,733
2975
4,158
15,253trending_flat
zoom_in
120trending_up
195
NATHAN996
#QJ2UGPJY
5,731
1669
4,353
14,067trending_flat
zoom_in
121trending_down
186
赤牛
#LPCGLURC
5,729
1797
5,691
8,421trending_flat
zoom_in
122trending_down
157
9527
#GRPQ28C0
5,726
1950
1,614
54,709trending_flat
zoom_in
123trending_down
162
MR.嘎頭某
#G822RU2U
5,724
1954
145
213,836trending_flat
zoom_in
124trending_up
199
宇宙超級無敵小穎
#8YVL222R8
5,722
2641
322
165,088trending_flat
zoom_in
125trending_up
194
KM company
#2L9PP2QR0
5,720
1732
2,653
30,473trending_flat
zoom_in
126trending_up
214
白白
#JUCGYPLC
5,718
2676
5,566
8,854trending_flat
zoom_in
127trending_down
182
skybomber
#289QU809
5,718
1639
3,516
20,133trending_flat
zoom_in
128trending_up
195
Huấn®
#2898U0R02
5,709
1838
3,192
23,408trending_flat
zoom_in
129trending_up
181
天空之城
#C9LVCLPQ
5,709
2186
4,707
12,196trending_flat
zoom_in
130trending_down
187
芭樂賽柯德傑克森呆丸狼煙頭桑
#RU0J0Y2V
5,709
13811
1,768
49,694trending_flat
zoom_in
131trending_up
175
DN
#9LL9R2RQ
5,704
2433
422
145,966trending_flat
zoom_in
132trending_down
194
毒蠍小辣椒
#88VJ99CQ2
5,701
2750
1,323
66,662trending_flat
zoom_in
133trending_down
223
旺仔小饅頭
#YV9U8GL0
5,700
15211
7,376
4,624trending_flat
zoom_in
134trending_down
233
NTLaura
#8P8L88QRP
5,700
2224
1,535
57,701trending_flat
zoom_in
135trending_down
191
亡命之徒
#8Y09Y0L0U
5,698
1805
1,622
54,449trending_flat
zoom_in
136trending_up
168
蘑菇
#YJJP9Y9P
5,697
2251
303
169,306trending_flat
zoom_in
137trending_up
210
要你命3000
#Y0YGQLC
5,695
10310
6,551
6,209trending_flat
zoom_in
138trending_up
194
舒服哥
#22LV0899Q
5,687
1408
3,175
23,605trending_flat
zoom_in
139trending_down
180
sasa
#CRRG8C9L
5,685
6011
6,187
7,045trending_flat
zoom_in
140trending_down
218
smallmay
#89VY8RPC
5,683
1342
10,701
1,406trending_flat
zoom_in
141trending_up
217
晨曦
#8CLQ8VPQ
5,680
1805
4,469
13,417trending_flat
zoom_in
142trending_down
166
隨意啦
#28LP88YUR
5,680
2303
1,093
78,899trending_flat
zoom_in
143trending_down
194
永業
#8QUU8J2Y
5,679
1733
2,142
39,989trending_flat
zoom_in
144trending_down
186
Talmud 魯夫
#82RLUV28
5,677
1524
7,225
4,865trending_flat
zoom_in
145trending_up
187
Po仔
#RQGQ9LVY
5,676
1566
2,182
39,112trending_flat
zoom_in
146trending_up
146
十年
#982YVY2LC
5,674
3520
577
123,175trending_flat
zoom_in
147trending_down
188
***£ORD [email protected]£2***
#2888CL8QQ
5,674
12112
3,169
23,659trending_flat
zoom_in
148trending_down
235
anko323
#9Q9YJL0G
5,673
1237
9,670
2,067trending_flat
zoom_in
149trending_down
214
蛙洗 &烙賽神隱豬王& 囧rz
#R8RRPCYL
5,673
1425
4,584
12,832trending_flat
zoom_in
150trending_up
168
樹懶叫的聲音
#8LLVQ8PG0
5,671
2001zoom_in
151trending_up
220
超級超級強大國
#92Y09UJC
5,670
1193
3,971
16,515trending_flat
zoom_in
152trending_up
204
09『Yuuain』重裝武器
#CCRQQPQY
5,669
1735
1,266
69,403trending_flat
zoom_in
153trending_up
200
liwiya
#PR8JUJ88
5,668
903
5,721
8,320trending_flat
zoom_in
154trending_down
196
kHup_cAkE
#CGC9UQVU
5,667
2514
386
152,301trending_flat
zoom_in
155trending_down
206
窩拾矮冷悟
#QR9LUGRP
5,664
2006
2,408
34,588trending_flat
zoom_in
156trending_up
157
喇叭鎖
#2URQRC8CQ
5,663
3547
45
256,233trending_flat
zoom_in
157trending_down
189
BeachBoys07
#GRRVRL02
5,660
1676
3,546
19,862trending_flat
zoom_in
158trending_down
213
adanlee
#8C92P29G
5,657
2191
2,263
37,400trending_flat
zoom_in
159trending_up
187
ONE
#R9R2UU0C
5,657
1349
3,189
23,446trending_flat
zoom_in
160trending_down
197
$傑$
#8PU8UY00Y
5,656
1854
603
119,931trending_flat
zoom_in
161trending_up
196
WingChunTop
#RJGP82V
5,655
1082
10,446
1,543trending_flat
zoom_in
162trending_down
204
快樂小旋風
#28C2L0CC8
5,654
1195
4,505
13,233trending_flat
zoom_in
163trending_down
204
蒙其·D·魯夫
#98RULJQL
5,653
998
1,245
70,423trending_flat
zoom_in
164trending_down
159
Fjuder
#80QRYV8G0
5,653
1991
1,624
54,397trending_flat
zoom_in
165trending_down
167
花榮
#8R9GJ0GV
5,652
2283
497
134,291trending_flat
zoom_in
166trending_down
188
Mon 《~琦琦~》
#YVVQYLPC
5,651
969
7,135
4,997trending_flat
zoom_in
167trending_up
180
小折
#8C2Y2VJC
5,650
2748zoom_in
168trending_up
196
zzying
#8L92QL9J2
5,647
1605
1,210
72,266trending_flat
zoom_in
169trending_up
228
阿朗壹
#PVP02GJJ
5,645
2392
318
165,848trending_flat
zoom_in
170trending_down
217
selina
#80RCCPGU
5,645
1099
4,857
11,519trending_flat
zoom_in
171trending_up
195
何家城
#2GRQ08UC
5,644
647
10,203
1,691trending_flat
zoom_in
172trending_down
165
mario
#LQJ89ULG
5,643
1414
435
143,766trending_flat
zoom_in
173trending_down
200
日出
#QU8Q9099
5,643
1475
3,318
22,029trending_flat
zoom_in
174trending_down
183
咖啡因
#YVRR9
5,643
1334
800
99,931trending_flat
zoom_in
175trending_down
170
凱凱
#8YQLYR8LU
5,642
1216
1,430
61,916trending_flat
zoom_in
176trending_down
227
馬英九
#P2LPJ08P
5,640
9910
4,652
12,500trending_flat
zoom_in
177trending_up
182
Rasha
#22YVCPPJ
5,640
1813
896
92,008trending_flat
zoom_in
178trending_down
192
請叫我型男Andy
#L9229G2P
5,639
1315
4,293
14,399trending_flat
zoom_in
179trending_up
165
紅髮·香克斯
#8U0J2L2Q2
5,637
1791
744
104,816trending_flat
zoom_in
180trending_up
208
梅川伊符
#PYYJV0G8
5,633
7413
3,848
17,357trending_flat
zoom_in
181trending_down
193
蟻人
#82YGQ8C2L
5,631
1491
30
264,544trending_flat
zoom_in
182trending_up
163
阿勒姑
#892VVCPY8
5,630
1853
193
198,226trending_flat
zoom_in
183trending_down
179
屋頂上吉他手://:
#PQGL82UR
5,630
3104
588
121,850trending_flat
zoom_in
184trending_up
192
兩津巡察長
#GGVCLQYY
5,628
1614
525
130,188trending_flat
zoom_in
185trending_down
210
洪小翠
#28P2CL8Y
5,628
1488
3,559
19,750trending_flat
zoom_in
186trending_up
175
larchance
#289JYCQPR
5,627
1411
855
95,231trending_flat
zoom_in
187trending_down
199
fj11
#PUG28PJP
5,626
1826
1,809
48,420trending_flat
zoom_in
188trending_down
225
嘿嘿”就是愛打你
#8P82P9UP0
5,625
1845
656
113,747trending_flat
zoom_in
189trending_up
221
joejoy
#LL0PQ0L2
5,625
2299
3,314
22,063trending_flat
zoom_in
190trending_up
221
bill
#U2JJPL90
5,624
1330
1,457
60,786trending_flat
zoom_in
191trending_down
188
BᏋᏝFᎯᏚᎢ
#VVGV9LL
5,623
975
4,896
11,374trending_flat
zoom_in
192trending_down
223
神祕之國
#Y0UVUCPJ
5,619
1785
7,178
4,925trending_flat
zoom_in
193trending_up
208
藍莊
#8VPYLJ0L
5,618
984
5,360
9,555trending_flat
zoom_in
194trending_down
189
balang gaw
#9R8G009J
5,617
12115
2,848
27,592trending_flat
zoom_in
195trending_down
201
無極天尊
#PQ0P0P08
5,617
1836
6,632
6,020trending_flat
zoom_in
196trending_down
192
M.I.T™️
#Q82VYJ8P
5,615
2969
3,748
18,167trending_flat
zoom_in
197trending_up
209
不想死
#UCRVY29U
5,614
1863
2,659
30,392trending_flat
zoom_in
198trending_down
213
Ieven514
#UVPVPPRR
5,613
1349
3,379
21,435trending_flat
zoom_in
199trending_down
175
linhlachua
#29RGUVGP0
5,612
1298
1,652
53,441trending_flat
zoom_in
200trending_down
188
MK.Wei
#YLGYLPLU
5,612
614
7,018
5,192trending_flat
zoom_in