Sy、硕哥

홀 12
BH 7
鲨王
2
장로
180
80
전설 리그
6,359
12,157
2,775
729
965
12,496
164
6

영웅

유닛

장인 기지

마법

최고 기록

전설 리그
6,460
2,828
14,363
#P2Q8VL9JR

Players 전설 트로피 Ranking

12,157

전 세계

10,007

Players 트로피 Ranking

6,359

전 세계

23

중국

2

최고 트로피

6,460

전 세계

268
250

중국

19
19

지원받은 유닛

12,496

중국

468
388