rddonedeal

홀 12
BH 5
MEGA EMPIRE
1
공동 대표
203
468
전설 리그
6,315
41,852
110
2
2,721
12,955
151
5

영웅

유닛

장인 기지

마법

최고 기록

전설 리그
6,461
110
7,822
#2Y0L98GRV

Players 전설 트로피 Ranking

41,852

전 세계

1

Players 트로피 Ranking

6,315

미국

22

최고 트로피

6,461

전 세계

266
248

대회

25
23

지원받은 유닛

12,955

대회

432
345