puma

홀 12
BH 8
PINOYTEAM ELITE
5
공동 대표
224
1,671
전설 리그
6,172
15,965
3,460
1,894
9,826
10,945
157
9

영웅

유닛

장인 기지

마법

최고 기록

전설 리그
6,436
4,069
75,718
#2GVLJQCGU

Players 전설 트로피 Ranking

15,965

전 세계

3,924

Players 트로피 Ranking

6,172

전 세계

56

필리핀 제도

4

최고 트로피

6,436

전 세계

457

필리핀 제도

14
14

지원받은 유닛

10,945

필리핀 제도

99
69

용감한 강도

31,134,591

필리핀 제도

117
116

공격 성공

157

필리핀 제도

396