puma

홀 12
BH 8
CLAN of GADGETS
10
멤버
227
1,681
전설 리그
6,254
18,614
3,434
1,901
0
0
208
5

영웅

유닛

장인 기지

마법

최고 기록

전설 리그
6,436
4,069
75,718
#2GVLJQCGU

Players 전설 트로피 Ranking

18,614

전 세계

2,978

Players 트로피 Ranking

6,254

필리핀 제도

73

최고 트로피

6,436

필리핀 제도

27
27

용감한 강도

33,252,594

필리핀 제도

90
90

공격 성공

203

필리핀 제도

399