☢ᏴᎬᎪᏚᎢ ᎷᎾᎠᎬ ᎾƝ☢

Allemagne
Clan Badge
49,508
4,200
40,310
Sur invitation
6
Toujours
518
?
?

ᏝᎬᏀᎬƝᎠᏚ ᎪᎡᎬ ƝᎾᎢ ᏴᎾᎡƝ, ᎢᎻᎬᎩ ᎪᎡᎬ ᎷᎪᎠᎬ. ᏚᎰᏟᎻ ᎬᎡᎻᎬᏴᎬƝ, ᎰᎷᎷᎬᎡ ᏌƝᎠ ᎰᎷᎷᎬᎡ ᏔᎰᎬᎠᎬᎡ, ᏴᎰᏚ ᎠᎰᎬ ᏝᎪᎬᎷᎷᎬᎡ ᏃᏌ ᏝᎾᎬᏔᎬƝ ᏔᎬᎡᎠᎬƝ. ᎷᎪᏟᎻᎢ ᎬᏌᏟᎻ ᏴᎬᎡᎬᎰᎢ ᎵᏌᎬᎡ ᎡᏌᎻᎷ ᏌƝᎠ ᎬᎻᎡᎬ. ⚔ 🛡 ᏴᎬ ᏢᎪᎡᎢ ᎾᎵ ᏐᎢ...

Meilleurs Résultats du Clan

58,338
43,760
12
#U8CQPR9
1
HDV 12
BH 8
216
Ligue Légende
5,624
1,534
6,875
3,888
1,701
4,085
6,903
124
6
2
HDV 12
BH 8
223
Ligue Légende
5,555
1,407
19,885
3,769
1,327
3,699
5,360
62
3
3
HDV 12
BH 8
214
Ligue Légende
5,552
1,225
9,867
4,235
2,006
24,095
8,812
91
2
4
HDV 12
BH 8
251
Ligue Légende
5,457
1,521
15,824
4,462
3,493
11,895
4,746
51
5
5
HDV 12
BH 8
194
Ligue Légende
5,450
942
6,637
3,279
1,182
5,552
6,470
36
3
6
HDV 12
BH 8
217
Ligue Légende
5,380
533
9,243
3,757
1,542
88
112
54
5
7
HDV 12
BH 8
227
Ligue Légende
5,180
1,208
4,656
2,750
868
140
0
36
4
8
HDV 12
BH 8
223
Ligue Légende
5,164
1,603
10,179
3,727
2,530
1,479
1,267
75
2
9
HDV 12
BH 8
225
Ligue Légende
5,102
1,239
4,199
4,271
1,360
3,580
3,282
4
0
10
HDV 12
BH 8
216
Ligue Légende
5,102
978
6,752
4,351
3,053
4,876
5,502
38
4
11
HDV 12
BH 8
195
Ligue Légende
5,101
1,090
5,475
3,163
1,130
756
1,704
160
0
12
HDV 12
BH 6
187
Ligue Légende
5,097
871
1,628
2,461
807
701
646
181
8
13
HDV 12
BH 8
220
Ligue Légende
5,072
1,984
8,308
4,129
2,167
5,218
2,836
21
3
14
HDV 12
BH 8
186
Ligue Légende
5,036
638
3,963
4,295
2,317
62
328
44
4
15
HDV 12
BH 8
243
Ligue Titan I
4,981
1,903
4,165
3,996
1,965
17,707
5,944
30
0
16
HDV 12
BH 4
184
Ligue Titan I
4,948
1,004
707
1,431
65
3,003
946
77
4
17
HDV 12
BH 8
203
Ligue Titan I
4,937
1,532
2,915
4,454
2,244
2,091
3,846
18
2
18
HDV 12
BH 8
191
Ligue Titan I
4,935
831
2,751
4,416
2,363
3,460
7,182
38
1
19
HDV 12
BH 8
242
Ligue Titan I
4,890
1,207
2,661
3,788
2,632
4,739
4,305
71
3
20
HDV 12
BH 8
205
Ligue Titan I
4,862
884
5,432
4,300
2,179
50
960
9
4
21
HDV 12
BH 8
211
Ligue Titan I
4,807
2,070
592
3,970
1,358
807
2,592
32
0
22
HDV 12
BH 8
214
Ligue Titan I
4,776
777
4,421
4,033
1,425
790
1,592
1
0
23
HDV 12
BH 7
212
Ligue Titan I
4,745
1,043
2,403
2,717
761
874
3,039
32
3
24
HDV 12
BH 8
215
Ligue Titan II
4,649
1,645
18,349
4,235
1,996
0
0
7
3
25
HDV 12
BH 8
208
Ligue Titan II
4,628
802
4,798
4,115
2,370
2,957
4,326
71
4
26
HDV 12
BH 8
228
Ligue Titan II
4,625
1,237
8,533
4,212
2,131
918
1,261
31
9
27
HDV 12
BH 8
207
Ligue Titan II
4,614
2,159
1,745
4,379
2,664
1,976
4,613
101
4
28
HDV 12
BH 8
212
Ligue Titan II
4,603
1,460
7,431
4,228
2,457
6,570
4,972
33
3
29
HDV 12
BH 7
221
Ligue Titan II
4,585
818
5,464
2,965
802
150
358
3
2
30
HDV 12
BH 8
216
Ligue Titan II
4,573
1,124
1,284
4,400
2,563
8,530
9,082
90
1
31
HDV 12
BH 8
194
Ligue Titan II
4,561
720
4,918
4,260
2,366
320
728
7
0
32
HDV 12
BH 8
216
Ligue Titan II
4,560
1,059
971
3,639
1,466
706
1,222
27
2
33
HDV 12
BH 8
198
Ligue Titan II
4,488
1,564
2,132
3,763
2,065
3,444
1,506
47
7
34
HDV 12
BH 8
187
Ligue Titan II
4,465
641
1,005
4,386
2,206
538
1,752
23
1
35
HDV 12
BH 8
214
Ligue Titan II
4,431
719
1,284
4,157
2,016
1,668
909
45
5
36
HDV 12
BH 8
202
Ligue Titan III
4,394
691
4,311
4,389
1,955
2,128
4,519
49
8
37
HDV 12
BH 8
210
Ligue Titan III
4,356
1,373
4,465
3,769
1,717
5,984
5,010
19
3
38
HDV 12
BH 7
208
Ligue Titan III
4,345
1,216
853
2,933
965
1,020
3,166
152
11
39
HDV 12
BH 8
178
Ligue Titan III
4,336
96
3,872
1,253
2,122
3,538
180
17
40
HDV 12
BH 8
210
Ligue Titan III
4,334
211
1,504
4,213
1,793
661
1,512
87
8
41
HDV 12
BH 8
201
Ligue Titan III
4,300
98
1,044
3,489
1,434
0
0
44
5
42
HDV 12
BH 8
205
Ligue Titan III
4,135
995
925
2,832
752
4,021
5,246
43
9