Timio Tul

Ayto. 10
BH 3
SectorGamer.com
9
Colider
96
596
Liga de Oro II
1,771
108
2
0
0
0
0

Héroes

Tropas

Base del Constructor

Hechizos

Récord del jugador

Liga de Cristal I
2,443
108
305
#9PU8L8GQ2