Anne Bonny

Ayto. 9
BH 6
SectorGamer.com
6
Colider
111
797
Liga de Oro I
1,939
1,915
222
0
0
0
0

Héroes

Tropas

Base del Constructor

Hechizos

Récord del jugador

Liga de Cristal I
2,466
2,061
665
#98VRY8LJJ