BATAS NG DAVAO

Filipinas
Clan Badge
10,307
0
9,939
Abierto
1
Siempre
102
?
?

SUMUNOD SA TUNTUNIN NG GRUPONG ITO KUNG HINDI IPAPA TOKHANG NAMIN KAYO! WE ARE DU30 DIE HARD SUPPORTERS! BAWAL VISIT WALA KAMING SAKIT 🇵🇭🇵🇭

Récords del Clan

21,446
14,841
8
#GLY2RLLG
1
135
Liga de Cristal II
2,302
?
1,806
?
0
0
?
?
2
111
Liga de Cristal III
2,051
?
2,409
?
0
0
?
?
3
117
Liga de Oro I
1,941
?
1,623
?
0
0
?
?
4
133
Liga de Oro I
1,878
?
2,025
?
0
0
?
?
5
104
Liga de Oro II
1,728
?
2,338
?
0
0
?
?
6
89
Liga de Oro II
1,696
?
1,867
?
0
0
?
?
7
121
Liga de Plata I
1,260
?
1,221
?
0
0
?
?
8
116
Liga de Plata II
1,079
?
876
?
0
0
?
?
9
72
Liga de Plata II
1,078
?
1,888
?
0
0
?
?
10
38
Liga de Plata III
958
?
1,507
?
0
0
?
?
11
29
Liga de Plata III
849
?
82
?
0
0
?
?
12
35
Liga de Plata III
820
?
900
?
0
0
?
?
13
25
Liga de Bronce I
787
?
515
?
0
15
?
?
14
19
Liga de Bronce I
748
?
794
?
0
0
?
?
15
22
Liga de Bronce I
693
?
247
?
0
0
?
?
16
17
Liga de Bronce I
673
?
156
?
0
0
?
?
17
18
Liga de Bronce I
645
?
316
?
0
0
?
?
18
19
Liga de Bronce I
636
?
294
?
0
0
?
?
19
14
Liga de Bronce II
577
?
452
?
0
0
?
?
20
16
Liga de Bronce II
555
?
187
?
0
0
?
?
21
16
Liga de Bronce II
541
?
50
?
0
0
?
?
22
16
Liga de Bronce II
532
?
50
?
0
0
?
?
23
12
Liga de Bronce II
504
?
0
?
0
0
?
?
24
13
Liga de Bronce III
442
?
0
?
0
0
?
?
25
19
Liga de Bronce III
436
?
669
?
0
0
?
?
26
7
Sin liga
383
?
0
?
0
0
?
?
27
9
Sin liga
352
?
0
?
0
0
?
?
28
13
Sin liga
290
?
50
?
0
0
?
?
29
7
Sin liga
269
?
0
?
0
0
?
?
30
9
Sin liga
231
?
0
?
0
0
?
?
31
10
Sin liga
209
?
0
?
0
0
?
?
32
8
Sin liga
180
?
0
?
0
0
?
?
33
8
Sin liga
172
?
0
?
0
0
?
?
34
6
Sin liga
162
?
0
?
0
0
?
?
35
7
Sin liga
154
?
0
?
0
0
?
?
36
7
Sin liga
144
?
0
?
0
0
?
?
37
6
Sin liga
82
?
0
?
0
0
?
?