BakBAKEROz

Filipinas
Clan Badge
42,319
1,800
35,929
Sólo con invitación
0
Siempre
494
?
?

Mangwawasak or Mawawasak💔 BAKEROz style kung mahina loob mo bawal ka dito👎 Active at Pinoy players only: Check our Brother Clan: JinolibengPinoy: FB page: Clashing BakBAKEROz: WAR CLAN d umatack auto kick...

Récords del Clan

47,316
39,570
8
#8RPGCCG8
1
Ayto. 12
BH 8
225
Liga de Leyendas
5,532
2,348
4,637
4,196
2,881
9,253
5,386
79
4
2
Ayto. 12
BH 8
202
Liga de Leyendas
5,289
1,055
131
3,719
2,398
1,999
972
131
1
3
Ayto. 12
BH 8
223
Liga de Leyendas
5,289
1,967
555
3,609
1,468
9,784
11,817
55
0
4
Ayto. 12
BH 8
205
Liga de Leyendas
5,147
1,652
1,108
2,580
764
4,766
6,164
23
1
5
Ayto. 12
BH 7
192
Liga de Titanes I
4,769
761
725
2,527
149
3,585
5,466
82
64
6
Ayto. 12
BH 7
174
Liga de Titanes I
4,726
1,486
2,451
275
2,499
6,034
62
0
7
Ayto. 12
BH 8
197
Liga de Titanes I
4,711
1,516
172
3,426
1,767
6,428
5,560
33
0
8
Ayto. 12
BH 8
205
Liga de Titanes II
4,564
2,026
4,065
1,473
2,758
3,100
13
0
9
Ayto. 11
BH 8
188
Liga de Titanes II
4,562
1,185
18
4,332
6,504
2,411
5,260
22
1
10
Ayto. 12
BH 8
207
Liga de Titanes II
4,455
1,339
4,192
2,597
7,068
4,458
25
2
11
Ayto. 11
BH 7
160
Liga de Titanes II
4,449
820
2,583
1,131
9,620
6,480
33
0
12
Ayto. 12
BH 8
216
Liga de Titanes II
4,421
1,779
284
3,762
2,373
4,000
6,136
101
2
13
Ayto. 12
BH 8
191
Liga de Titanes III
4,365
1,461
2,531
3,309
1,847
174
588
25
0
14
Ayto. 12
BH 8
202
Liga de Titanes III
4,357
1,794
2,741
454
760
3,472
29
1
15
Ayto. 12
BH 8
201
Liga de Titanes III
4,293
1,236
2,830
1,065
2,939
1,762
50
6
16
Ayto. 11
BH 7
187
Liga de Titanes III
4,215
1,571
2,601
1,110
3,270
4,372
23
0
17
Ayto. 12
BH 8
198
Liga de Titanes III
4,214
678
550
4,171
2,035
11,666
5,479
52
4
18
Ayto. 12
BH 8
186
Liga de Titanes III
4,205
530
2,813
3,491
1,355
1,572
1,402
43
1
19
Ayto. 11
BH 5
168
Liga de Campeones I
4,001
779
1,975
112
1,215
1,472
14
8
20
Ayto. 12
BH 8
213
Liga de Campeones I
3,993
2,120
2,939
543
2,306
3,293
5
1
21
Ayto. 12
BH 8
202
Liga de Campeones I
3,955
613
3,689
2,230
5,006
3,851
87
7
22
Ayto. 12
BH 7
190
Liga de Campeones I
3,887
1,498
2,770
1,166
0
0
19
5
23
Ayto. 11
BH 7
185
Liga de Campeones I
3,824
843
32
2,360
631
426
942
37
3
24
Ayto. 12
BH 8
199
Liga de Campeones II
3,758
844
3,587
1,404
801
697
10
8
25
Ayto. 12
BH 8
192
Liga de Campeones II
3,645
859
3,281
1,615
382
876
68
5
26
Ayto. 12
BH 8
162
Liga de Campeones II
3,512
1,084
3,134
766
340
275
6
4
27
Ayto. 11
BH 7
160
Liga de Campeones III
3,465
763
3,133
1,374
759
171
62
14
28
Ayto. 12
BH 8
197
Liga de Campeones III
3,218
1,382
156
3,364
1,290
3,380
4,424
70
42
29
Ayto. 11
BH 6
186
Liga de Maestros II
2,974
1,076
2,347
447
0
0
0
0
30
Ayto. 12
BH 8
220
Liga de Maestros II
2,967
1,355
3,715
4,902
13,580
1,432
67
43
31
157
Liga de Maestros II
2,896
?
2,704
?
1,079
903
?
?
32
Ayto. 11
BH 7
163
Liga de Maestros II
2,875
1,238
2,531
677
0
171
1
15
33
Ayto. 12
BH 8
184
Liga de Maestros III
2,787
811
3,247
2,065
40
132
41
8
34
Ayto. 10
BH 5
130
Liga de Maestros III
2,756
335
1,813
180
3,045
1,545
94
7
35
Ayto. 12
BH 8
175
Liga de Maestros III
2,725
714
3,244
1,508
2,682
5,960
128
54
36
Ayto. 12
BH 8
199
Liga de Maestros III
2,678
1,868
1,091
4,494
1,750
737
1,918
65
138
37
Ayto. 12
BH 8
198
Liga de Maestros III
2,631
1,435
1,076
3,005
655
15,533
15,955
106
44
38
Ayto. 12
BH 8
212
Liga de Maestros III
2,600
1,143
3,855
3,413
2,486
5,202
73
101
39
Ayto. 12
BH 8
238
Liga de Cristal I
2,575
2,251
4,330
2,903
8,719
3,757
26
70
40
Ayto. 11
BH 7
185
Liga de Cristal I
2,508
1,071
2,838
1,016
6,905
8,642
56
29
41
Ayto. 11
BH 8
182
Liga de Cristal I
2,500
1,476
3,538
1,285
201
706
14
30
42
183
Liga de Cristal II
2,217
?
2,844
?
44
201
?
?
43
Ayto. 11
BH 8
175
Liga de Oro I
1,976
881
3,770
1,389
1,238
2,243
44
20
44
164
Liga de Oro I
1,950
?
2,344
?
2,927
2,551
?
?