BakBAKEROz

Filipinas
Clan Badge
45,770
1,800
36,630
Sólo con invitación
1
Siempre
508
?
?

Mangwawasak or Mawawasak💔 BAKEROz style kung mahina loob mo bawal ka dito👎 Active at Pinoy players only: Check our Brother Clan: JinolibengPinoy: FB page: Clashing BakBAKEROz (WAR CLAN ANG D UMATACK AUTO KICK)

Récords del Clan

47,316
39,570
8
#8RPGCCG8
1
Ayto. 12
BH 8
209
Liga de Leyendas
5,851
1,435
1,076
3,082
655
11,509
14,091
106
44
2
Ayto. 12
BH 8
216
Liga de Leyendas
5,413
2,294
1,095
4,000
1,565
15,092
12,921
5
1
3
Ayto. 12
BH 8
228
Liga de Leyendas
5,275
2,462
6,567
4,053
3,021
7,019
6,523
157
2
4
Ayto. 12
BH 8
206
Liga de Leyendas
5,252
1,180
826
4,164
2,715
1,645
900
105
0
5
Ayto. 12
BH 8
205
Liga de Leyendas
5,223
1,516
255
3,715
1,767
8,120
7,452
33
0
6
Ayto. 11
BH 7
178
Liga de Leyendas
5,064
1,462
654
2,072
280
456
405
122
0
7
Ayto. 12
BH 8
196
Liga de Leyendas
5,051
1,834
727
4,460
2,833
3,315
4,783
95
3
8
Ayto. 12
BH 7
203
Liga de Titanes I
4,926
1,506
564
2,788
1,156
879
890
24
0
9
Ayto. 12
BH 8
209
Liga de Titanes I
4,886
2,026
4,060
1,473
536
2,551
13
0
10
Ayto. 12
BH 8
210
Liga de Titanes I
4,878
1,652
2,049
2,785
764
1,057
2,964
23
1
11
Ayto. 12
BH 7
212
Liga de Titanes I
4,831
1,346
4,275
2,753
895
1,006
3,222
30
3
12
Ayto. 12
BH 7
206
Liga de Titanes I
4,748
1,602
341
2,610
397
5,058
4,702
59
3
13
Ayto. 11
BH 6
194
Liga de Titanes II
4,650
1,169
2,371
458
3,383
7,842
127
2
14
Ayto. 12
BH 8
180
Liga de Titanes II
4,629
1,513
2,567
331
810
2,880
25
0
15
Ayto. 11
BH 8
195
Liga de Titanes II
4,578
1,185
18
4,439
6,504
5,163
6,480
22
1
16
Ayto. 12
BH 8
182
Liga de Titanes II
4,570
1,061
1,235
3,106
1,055
295
1,880
5
2
17
Ayto. 12
BH 8
228
Liga de Titanes II
4,521
2,020
1,931
3,732
1,587
7,915
7,664
40
3
18
Ayto. 12
BH 8
220
Liga de Titanes II
4,513
1,932
284
3,788
2,861
2,415
3,492
37
1
19
190
Liga de Titanes II
4,503
?
2,689
?
4,154
6,184
?
?
20
203
Liga de Titanes III
4,315
?
499
2,929
?
5,898
1,244
?
?
21
Ayto. 12
BH 6
211
Liga de Titanes III
4,179
2,070
2,491
254
5,162
4,557
75
7
22
Ayto. 12
BH 8
208
Liga de Campeones I
4,086
1,236
2,943
1,065
3,169
2,884
50
6
23
Ayto. 12
BH 8
197
Liga de Campeones I
4,060
1,492
68
3,488
1,623
1,240
5,140
196
16
24
Ayto. 12
BH 8
207
Liga de Campeones I
4,043
678
550
4,131
2,035
9,930
6,090
52
4
25
193
Liga de Campeones I
4,015
?
315
2,056
?
16,809
21,131
?
?
26
Ayto. 11
BH 5
174
Liga de Campeones I
3,907
779
1,997
112
2,649
3,874
14
8
27
151
Liga de Campeones I
3,886
?
3,283
?
6,114
3,658
?
?
28
Ayto. 12
BH 8
193
Liga de Campeones I
3,842
1,420
2,959
877
620
206
68
11
29
Ayto. 11
BH 8
166
Liga de Campeones II
3,773
404
3,714
1,719
102
670
65
24
30
Ayto. 12
BH 8
200
Liga de Campeones II
3,746
859
3,689
1,615
1,281
1,512
68
5
31
200
Liga de Campeones II
3,639
?
115
2,156
?
2,667
1,978
?
?
32
181
Liga de Campeones II
3,584
?
3,248
?
2,153
2,372
?
?
33
Ayto. 12
BH 8
215
Liga de Campeones III
3,356
1,218
3,792
3,778
1,306
3,938
69
117
34
Ayto. 12
BH 8
226
Liga de Campeones III
3,300
1,355
3,765
4,902
30,113
1,504
67
43
35
190
Liga de Campeones III
3,289
?
2,488
?
318
396
?
?
36
Ayto. 11
BH 6
190
Liga de Campeones III
3,219
1,725
1,883
182
1,631
2,662
24
6
37
Ayto. 12
BH 8
203
Liga de Maestros I
3,125
2,000
1,091
4,000
1,793
1,209
2,296
12
8
38
Ayto. 11
BH 8
182
Liga de Maestros I
3,039
881
3,885
1,389
938
1,563
44
20
39
144
Liga de Maestros I
3,026
?
2,201
?
180
1,007
?
?
40
175
Liga de Maestros III
2,773
?
2,990
?
1,144
973
?
?
41
Ayto. 12
BH 8
210
Liga de Maestros III
2,758
1,311
4,382
1,904
2,487
3,526
0
0
42
Ayto. 12
BH 8
241
Liga de Maestros III
2,636
2,251
4,138
2,903
11,385
2,951
26
70
43
179
Liga de Cristal I
2,559
?
3,012
?
5,161
1,812
?
?
44
162
Liga de Cristal I
2,550
?
9
2,384
?
1,133
405
?
?
45
166
Liga de Cristal III
2,098
?
1,936
?
104
575
?
?
46
Ayto. 11
BH 7
170
Liga de Oro I
1,987
800
3,134
1,528
152
707
1
0