<link rel="stylesheet" href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Roboto:300,400,500,700&display=swap" />
Discord Bot
Login
Clan Badge

xmt

10
Invite only
Vietnam
600
Unranked 7,702 0 2 Always 376 ? ?

CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2018; Chúc toàn thể ae năm mới *****hoẻ, thành công, may mắn! 💥💥💥💥💥💥💥💥💥💫💫💫💫💫💫💫💫💫. Chào đón ae trở về ăn tết; ⚡️⚡️⚡️👍👍👍

Reputation 0

Clan Wars
0 Upvote
Clan War League
0 Upvote
Trophy Pushing
0 Upvote
Clan Games
0 Upvote
International
0 Upvote
Donations
0 Upvote
Friendly
0 Upvote
Talkative
0 Upvote