<link rel="stylesheet" href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Roboto:300,400,500,700&display=swap" />
Discord Bot
Login
Clan Badge

VN DRAGON

25
Anyone can join
Vietnam
4,900
Champion League III 42,189 38,514 0 Always 612 ? ?
Clan Wars
Clan War League
International

Chào mừng ae đến với clan VN DRAGON, Clan chuyên bay cúp và war tranh giải, ae em đam mê bay trong và ngoài clan có thể đăng ký từ đầu mùa qua zalo 0929603456 nhận đóng góp bay và tài trợ qua stk 19036616064016, Tecombank, chúc ae bay cup thành cong

Reputation 0

Clan Wars
0 Upvote
Clan War League
0 Upvote
Trophy Pushing
0 Upvote
Clan Games
0 Upvote
International
0 Upvote
Donations
0 Upvote
Friendly
0 Upvote
Talkative
0 Upvote