<link rel="stylesheet" href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Roboto:300,400,500,700&display=swap" />
Discord Bot
Login
Clan Badge

VietNamVoDich13

43
Closed
International
2,200
Master League I 43,473 45,362 0 Always 767 ? ?
Clan Wars
Clan War League
Clan Games

VietNamVoDich13, thành lập tháng 8/2012; clan của ae Sài Gòn... Là tập thể vững mạnh, trường tồn, ae đoàn kết, vui vẽ nhiệt tình. Tuyển mem war7, k tiếp khách du lịch. Ae thường xuyên off cafe ôm, bia ôm😊

Reputation 0

Clan Wars
0 Upvote
Clan War League
0 Upvote
Trophy Pushing
0 Upvote
Clan Games
0 Upvote
International
0 Upvote
Donations
0 Upvote
Friendly
0 Upvote
Talkative
0 Upvote