<link rel="stylesheet" href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Roboto:300,400,500,700&display=swap" />
Discord Bot
Login
Clan Badge

VIETNAM02

47
Anyone can join
Vietnam
1,500
Crystal League I 39,483 39,998 1 Always 244 1 120
Clan Wars
Clan War League

ae gắn bó lâu dài phát triển hội, cứ nối tiếp 2 đợt war ae n không đánh thì bị kick nha và ai đang để "tôi không tham gia" thì nếu off 2 ngày liên tiếp mk sẽ kick nha, Hiện tại clans có group zalo ai ở lâu dài thì liên hệ thủ lĩnh nhé!

Reputation 0

Clan Wars
0 Upvote
Clan War League
0 Upvote
Trophy Pushing
0 Upvote
Clan Games
0 Upvote
International
0 Upvote
Donations
0 Upvote
Friendly
0 Upvote
Talkative
0 Upvote