<link rel="stylesheet" href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Roboto:300,400,500,700&display=swap" />
Discord Bot
Login
Clan Badge

VietNam vs Tôi

44
Anyone can join
International
2,000
Master League III 36,515 37,157 2 Always 452 ? ?
Clan Games
Donations
Newbie Friendly

Clans chơi vui là chính ko yêu cầu gì nhiều, Clans thiếu 3 slot đánh war, ko yêu cầu đánh hay, chỉ cần đánh đủ lượt 2 sao là ok, còn lại ae clans lo hết😄😄😄

Reputation 0

Clan Wars
0 Upvote
Clan War League
0 Upvote
Trophy Pushing
0 Upvote
Clan Games
0 Upvote
International
0 Upvote
Donations
0 Upvote
Friendly
0 Upvote
Talkative
0 Upvote