<link rel="stylesheet" href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Roboto:300,400,500,700&display=swap" />
Discord Bot
Login
Clan Badge

VIETNAM NO 1

50
Invite only
Vietnam
2,800
Master League II 43,680 40,117 1 Always 54 0 57
Clan Wars
Clan War League
Newbie Friendly

Đời phong ba ta tìm tri kỷ (*_*)Đừng ích kỷ chỉ nhận không dont (*_*)Anh hùng war lấy sao làm trọng, kẻ tiểu nhân lấy bonus làm giàu,ae cùng nhau phát triển clan, tôn trọng lẫn nhau, không nói tục, không dont quân sai yêu cầu, thank ae💓

Reputation 0

Clan Wars
0 Upvote
Clan War League
0 Upvote
Trophy Pushing
0 Upvote
Clan Games
0 Upvote
International
0 Upvote
Donations
0 Upvote
Friendly
0 Upvote
Talkative
0 Upvote