<link rel="stylesheet" href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Roboto:300,400,500,700&display=swap" />
Discord Bot
Login
Clan Badge

VIETNAM CITY

39
Invite only
Vietnam
4,500
Master League I 48,050 41,026 0 Always 830 1 347
Clan Wars
Clan War League
Trophy Pushing

TUYỂN AE WAR 7 ngày search vào 19h. những ae nào đánh đủ 7 ngày xin mời vào ko bỏ là ok. mong ad giúp đỡ

Reputation 0

Clan Wars
0 Upvote
Clan War League
0 Upvote
Trophy Pushing
0 Upvote
Clan Games
0 Upvote
International
0 Upvote
Donations
0 Upvote
Friendly
0 Upvote
Talkative
0 Upvote