<link rel="stylesheet" href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Roboto:300,400,500,700&display=swap" />
Discord Bot
Login
Clan Badge

VietNam Boss

35
Invite only
Vietnam
4,000
Champion League I 41,674 0 13 Not set 717 ? ?
Clan Games
Donations

Tuyển H15 max War 3☆. H14 max or gần max 4 Hero biết War 3☆. Biết bem đột kích 2 lượt/quận. KHÔNG NHẬN du lịch, thiểu năng, ít nói. Chơi phải war sớm, có trách nhiệm, ý thức. vào là phải War.Không WAR, bỏ WAR =》CÚT. liên hệ zalo : 0972867313 để vào.

Normal Vietnamese Clan

Reputation 5

Clan War League
3 Upvote
Clan Wars
1 Upvote
Friendly Wars
1 Upvote
Trophy Pushing
0 Upvote
Clan Games
0 Upvote
International
0 Upvote
Donations
0 Upvote
Friendly
0 Upvote