<link rel="stylesheet" href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Roboto:300,400,500,700&display=swap" />
Discord Bot
Login
Clan Badge

Vietnam Blue

44
Anyone can join
Vietnam
5,500
Champion League II 57,539 43,122 4 Always 839 ? ?
Clan Wars
Clan War League
Trophy Pushing

ĐẰNG NÀO CŨNG MANG CÁI TIẾNG LÀ NGHIỆN GAME. VỢ MẮNG CON LA THÌ CŨNG MẮNG RỒI. ĐÃ MANG TIẾNG NGHIỆN THÌ PHẢI RA NGHIỆN. AE LÊN 6k ĐỂ TÔI ĐƯA CHO VỢ TÔI BIẾT LÀ Ở TRÊN CÁI HÀNH TINH NÀY ĐẦY NGƯỜI NGHIỆN ĐÂY NÀY

Reputation 0

Clan Wars
0 Upvote
Clan War League
0 Upvote
Trophy Pushing
0 Upvote
Clan Games
0 Upvote
International
0 Upvote
Donations
0 Upvote
Friendly
0 Upvote
Talkative
0 Upvote