<link rel="stylesheet" href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Roboto:300,400,500,700&display=swap" />
Discord Bot
Login
Clan Badge

viet nam city

49
Invite only
Vietnam
2,000
Master League I 46,154 41,196 0 Always 355 12 265
Clan Wars
Clan War League
Trophy Pushing

Chào mừng ae đến với Viet Nam City . ae vui vẽ nhiệt tình ❤️❤️ Hội luôn chào đón những ae thích đánh war. đôn lính , kinh đô , trò hội thường xuyên . ae cùng nhau chung sức xây dựng hội phát triển ❤️. cảm ơn ae>><

Reputation 0

Clan Wars
0 Upvote
Clan War League
0 Upvote
Trophy Pushing
0 Upvote
Clan Games
0 Upvote
International
0 Upvote
Donations
0 Upvote
Friendly
0 Upvote
Talkative
0 Upvote