VIET AUS BROS

Australia
Clan Badge
39,349
2,500
31,954
Invite Only
2
Always
424
?
?

Welcome to Viet Aus Bros! Clan chỉ nhận người Việt nhiệt tình chém gió và đánh Clan War. Xin ghi request bằng tiếng Việt. Fb:VIET AUS BROS. Không nhận khách DU LỊCH. HOPPERS NEED NOT APPLY!

Clan Bests

46,026
32,244
11
#2G0YP0Q9
1
TH 12
BH 8
194
Legend League
5,094
725
2,180
2,919
384
5,641
3,169
17
1
2
TH 12
BH 8
166
Legend League
5,030
662
420
3,660
1,307
328
566
35
0
3
TH 12
BH 8
212
Titan League I
4,871
1,170
3,583
3,315
959
11,510
8,427
29
5
4
TH 12
BH 8
214
Titan League I
4,786
2,010
1,965
3,758
1,957
10,847
7,496
40
1
5
TH 12
BH 8
202
Titan League II
4,620
646
1,825
3,700
1,407
2,934
3,298
4
3
6
TH 12
BH 8
225
Titan League II
4,605
1,717
3,836
3,842
2,353
7,088
4,429
17
0
7
TH 12
BH 8
203
Titan League II
4,533
1,355
3,383
1,021
3,379
5,327
20
1
8
TH 12
BH 7
222
Titan League III
4,221
1,550
1,667
2,197
336
6,384
4,494
17
1
9
TH 12
BH 6
207
Titan League III
4,153
1,090
14
2,490
821
3,730
2,521
37
8
10
TH 12
BH 8
196
Champion League I
4,068
1,107
3,453
913
2,111
3,086
6
1
11
TH 12
BH 8
193
Champion League I
4,059
1,628
1,289
2,781
214
2,206
2,177
12
1
12
TH 12
BH 8
193
Champion League I
4,004
1,150
3,278
998
1,489
3,485
9
1
13
TH 12
BH 8
190
Champion League I
3,980
904
3,611
2,196
1,888
671
7
0
14
TH 12
BH 7
182
Champion League I
3,814
1,226
2,105
145
8,707
5,340
46
18
15
TH 11
BH 7
186
Champion League II
3,707
810
2,722
1,050
230
718
0
0
16
TH 12
BH 8
234
Champion League II
3,674
1,351
264
4,061
3,081
1,298
0
0
0
17
TH 12
BH 8
163
Champion League II
3,558
1,137
3,105
950
1,058
2,578
12
5
18
TH 12
BH 7
171
Champion League II
3,551
372
2,803
1,022
610
360
13
5
19
TH 12
BH 4
184
Champion League II
3,512
1,632
1,822
455
16
0
0
0
0
20
TH 12
BH 8
210
Champion League III
3,496
911
857
4,000
1,899
0
0
0
0
21
TH 10
BH 8
148
Champion League III
3,430
343
3,045
1,378
7,708
11,179
75
5
22
TH 12
BH 7
209
Champion League III
3,399
1,313
182
2,952
779
730
0
0
0
23
TH 10
BH 7
129
Champion League III
3,392
697
2,504
548
976
4,124
15
3
24
TH 12
BH 7
160
Champion League III
3,252
515
2,518
480
5,498
1,208
4
5
25
TH 11
BH 5
143
Master League I
3,195
317
1,837
120
1,554
5,441
44
18
26
TH 11
BH 7
196
Master League I
3,163
1,643
3,017
1,267
0
0
0
0
27
TH 11
BH 5
144
Master League I
3,110
714
1,836
241
35
695
8
7
28
TH 11
BH 7
200
Master League I
3,067
862
631
2,951
786
0
0
0
0
29
TH 12
BH 8
167
Master League I
3,056
590
2,783
841
795
1,133
22
13
30
TH 11
BH 7
211
Master League II
2,959
1,105
1,907
3,069
1,192
0
0
0
0
31
TH 11
BH 3
172
Master League II
2,909
695
552
19
0
65
0
0
32
TH 11
BH 6
161
Master League II
2,903
757
2,695
362
0
0
0
0
33
TH 11
BH 7
188
Master League II
2,890
1,241
2,933
1,089
0
0
0
0
34
TH 10
BH 7
116
Master League II
2,887
681
2,458
528
714
2,618
18
2
35
TH 10
BH 5
130
Master League II
2,831
657
2,168
252
637
3,868
66
7
36
TH 9
BH 7
114
Master League II
2,810
301
2,487
466
0
129
17
0
37
TH 12
BH 6
154
Master League III
2,782
828
2,306
555
1,969
2,411
19
6
38
TH 9
BH 7
109
Crystal League I
2,568
76
2,762
747
0
778
22
2
39
TH 11
BH 6
135
Crystal League I
2,469
683
2,480
382
364
2,615
27
20
40
TH 10
BH 5
118
Crystal League II
2,384
166
2,088
209
0
2,581
38
5
41
TH 12
BH 8
195
Crystal League II
2,379
484
416
3,427
1,221
95
0
27
42
42
TH 12
BH 8
165
Crystal League II
2,376
500
3,200
1,124
10,619
3,480
248
40
43
TH 10
BH 5
98
Crystal League III
2,188
332
2,160
373
0
0
0
0
44
TH 12
BH 6
149
Crystal League III
2,174
724
1,925
125
365
0
89
18
45
TH 10
BH 4
108
Crystal League III
2,040
621
854
30
0
203
6
5
46
TH 9
BH 6
88
Gold League III
1,599
279
2,198
322
51
572
13
2
47
TH 9
BH 3
72
Silver League I
1,398
153
758
26
238
151
0
1
48
TH 10
BH 7
94
Silver League III
931
335
2,074
180
0
0
0
0