<link rel="stylesheet" href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Roboto:300,400,500,700&display=swap" />
Discord Bot
Login
Clan Badge

viet 4 phuong

10
Invite only
Vietnam
600
Unranked 10,263 0 8 Always 311 0 23

Anh em cùng 1 Clan như những **** hoa nở cùng một cội như năm ngón tay trên một bàn tay đả xung trận tất ae như một.....💪💪💪💪💪Ae donate nhiệt tình war hết mình 🔥 🔥 🔥 🔥 🔥 Phải quánh het 2 tran

Reputation 0

Clan Wars
0 Upvote
Clan War League
0 Upvote
Trophy Pushing
0 Upvote
Clan Games
0 Upvote
International
0 Upvote
Donations
0 Upvote
Friendly
0 Upvote
Talkative
0 Upvote