<link rel="stylesheet" href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Roboto:300,400,500,700&display=swap" />
Discord Bot
Login
Clan Badge

URANOPHILE

13
Invite only
Philippines
0
Master League I 15,234 19,802 0 Always 416 0 70
Clan Wars
Clan War League

Welcome sa mga Pinoy Clasher. Ang mga member dito ay hindi 24/7 online pero active kami sa clan war,CWL, at clan games makikita naman sa War Profile ng clan 💪. Respeto lang ang kailangan dito. 12-08-18 .Need TH13 UP hindi rush for CWL

Reputation 0

Clan Wars
0 Upvote
Clan War League
0 Upvote
Trophy Pushing
0 Upvote
Clan Games
0 Upvote
International
0 Upvote
Donations
0 Upvote
Friendly
0 Upvote
Talkative
0 Upvote