<link rel="stylesheet" href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Roboto:300,400,500,700&display=swap" />
Discord Bot
Login
Clan Badge

unite legend

44
Anyone can join
Vietnam
0
Gold League I 29,135 27,254 0 Always 333 24 126
Clan Wars
Trophy Pushing
Newbie Friendly

Tài và thảo định quán phương lâm hồ lô đường hẹn ước mai sau lớn lên 💌💒

Reputation 0

Clan Wars
0 Upvote
Clan War League
0 Upvote
Trophy Pushing
0 Upvote
Clan Games
0 Upvote
International
0 Upvote
Donations
0 Upvote
Friendly
0 Upvote
Talkative
0 Upvote