<link rel="stylesheet" href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Roboto:300,400,500,700&display=swap" />
Discord Bot
Login
Clan Badge

tra sua bay map

22
Invite only
Vietnam
0
Crystal League III 12,702 16,946 3 Always 44 ? ?
International
Donations
Newbie Friendly

ae cố gắng đánh war 😍😍😍và nói chuyện hòa đồng nha , oline và dont lính cho nhau nhiệt tình nha

Reputation 0

Clan Wars
0 Upvote
Clan War League
0 Upvote
Trophy Pushing
0 Upvote
Clan Games
0 Upvote
International
0 Upvote
Donations
0 Upvote
Friendly
0 Upvote
Talkative
0 Upvote