<link rel="stylesheet" href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Roboto:300,400,500,700&display=swap" />
Discord Bot
Login
Clan Badge

Tôi yêu Vietnam

27
Anyone can join
Vietnam
2,100
Master League II 20,689 20,727 0 Always 132 ? ?
Clan Wars
Clan War League
Friendly Wars

chào mừng ae đến với clan. ae vào giúp đỡ xây dựng clan đi lên war thường xuyên hằng ngày ,war 7d cảm ơn ae nhiều chúc ae chơi game vui vẻ...!off quá 3d kicck

Reputation 0

Clan Wars
0 Upvote
Clan War League
0 Upvote
Trophy Pushing
0 Upvote
Clan Games
0 Upvote
International
0 Upvote
Donations
0 Upvote
Friendly
0 Upvote
Talkative
0 Upvote