<link rel="stylesheet" href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Roboto:300,400,500,700&display=swap" />
Discord Bot
Login
Clan Badge

Thiên Long Hội

46
Invite only
Vietnam
2,800
Crystal League II 33,384 28,717 1 Always 238 1 359
Donations
Friendly
Relaxed

CHÀO MỪNG MN ĐẾN VS /THIÊN LONG HỘI/.AE VÀO HỘI VV HOÀ ĐỒNG.KHÔNG CHỬI THỀ.AI ĐÁNH WAR THÌ BẬT ĐÈN XANH.AI BẬT ĐÈN XANH KO WAR, CHỬI THỀ VÀ OFF LÂU NGÀY SẼ BỊ KICK.CỐ GẮNG CÀY CUỐC ĐỂ HỘI NGÀY CÀNG PHÁT TRIỂN HƠN.XIN CẢM ƠN.CHÚC MỪNG TẾT 2023 🇻🇳🇻

Reputation 0

Clan Wars
0 Upvote
Clan War League
0 Upvote
Trophy Pushing
0 Upvote
Clan Games
0 Upvote
International
0 Upvote
Donations
0 Upvote
Friendly
0 Upvote
Talkative
0 Upvote