<link rel="stylesheet" href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Roboto:300,400,500,700&display=swap" />
Discord Bot
Login
Clan Badge

The Golden Boy

10
Invite only
Vietnam
800
Gold League I 9,083 11,349 24 Always 47 ? ?
Clan Wars
Donations
Friendly

🍀 Muốn Đi Nhanh Hãy Đi Một Mình, Muốn Đi Xa Hãy Đi Cùng Nhau 🍀 ❤️ War: 40 _ 🔥 Thành Lập: 3/2021

Reputation 0

Clan Wars
0 Upvote
Clan War League
0 Upvote
Trophy Pushing
0 Upvote
Clan Games
0 Upvote
International
0 Upvote
Donations
0 Upvote
Friendly
0 Upvote
Talkative
0 Upvote